Yon ansyen polisye nan Saint Louis te kondane lendi a yon ane ak yon jou nan prizon pou patisipasyon nan bat ak kache yon ofisye polis ki kache pandan manifestasyon vyolan an 2017.

Apre yon jijman federal ki te dire nèf jou, Dustin Boone (37) te kondane poutèt li te ede ak respekte privasyon anba koulè lwa dwa sivil yo kont Luther Hall, yon ofisye polis, dapre Depatman Jistis la.

PSAKI BLAME ‘VIGILANTES AK ‘AVANS WAPONS’ APRE DI KÒMANTÈ LI PA KA AFICHE SOU RITTENHOUSE TIAL.

An koneksyon avèk bat 17 septanm 2017 la, lajistis te kondane Boone a yon tèm 10 ane.

Hall te travay kòm yon ofisye kache pandan manifestasyon yo kont akize Jason Stockley. Stockley te akize tou pou asasina premye degre yon viktim Nwa nan yon kouri dèyè gwo vitès ki te fèt an 2011.

Dapre pwosekitè federal yo, Boone ak lòt ofisye yo erè te konfonn Hall ak yon manifestan. Hall te blese pèmanan ak règleman an te jwenn ak depatman lapolis la pou $5 milyon dola.

Manifestasyon nan Saint Louis apre eksite polisye a Videyo

Avoka Boone yo te di ke Boone pa t patisipe nan bat la, men pito te kenbe Hall akòz lòt ofisye yo te aji kòmsi yo te fè arestasyon.

Yo te akize Depatman Lapolis Metwopoliten St. Louis tou kòmkwa li te ankouraje ak angaje nan vyolans, sitou vyolans rasyal. Fox News te kontakte Ofisye Lapolis St. Louis yo…