Kritik yo te move Lendi nan reklamasyon ke “ekspè yo” te fè, ke itilizasyon “piyaj” nan Kalifòni pou dekri dènye, gwo echèl vòl magazen yo ta ka lye ak moun ki gen koulè ak pa ta dwe.

Afilye lokal ABC nan Bay Area te deklare ke Kòd Penal Kalifòni an pa pèmèt itilizasyon “piyaj”, pou dekri vòl ki enplike yon gwo kantite moun. Sa a se paske definisyon lwa a nan piyaj pa t ‘aliman ak ABC a. ABC te site tou de “ekspè” ki te deklare ke tèm nan se okoumansman de moun Nwa yo ak lòt moun ki gen yon istwa nan piyaj.

Dapre Kòd Penal Kalifòni an, sa nou te wè pa t ‘piyaj, li te di. “Kòd penal la defini piyaj kòm ‘vòl oswa vòlè… pandan yon ‘eta dijans,’ ‘ijans lokal,’ oswa ‘lòd evakyasyon’ ki soti nan yon tranblemanntè, dife, inondasyon, revòlt oswa lòt katastwòf natirèl oswa lèzòm.”

Lorenzo Boyd (yon pwofesè Jistis Kriminèl ak Polis Kominotè, University of New Haven) te site pa afilye a. Boyd se yon ofisye polis veteran ki itilize yon lantiy rasyal pou eksplike tèm nan.

Plizyè Douzèn Magazen nan ZÒN SAN FRANCISCO, FAMASI FWAPSYON PAYÈ YO KAPAB AK-GRAF: ‘FÈ NOU TOUT MALERE’

Nou itilize tèm “Pyaj” lè abitan nan vil yo oswa moun ki gen koulè yo angaje nan yon bagay. Li te di ke se pa yon tèm komen pou refere a lòt moun ki fè egzak menm bagay la.

Anvan yo te note ke pa te gen okenn fason yo konnen idantite ak ras otè krim yo nan…