Ekspè nan ranfòsman jistis kriminèl yo di ke tantativ pou refòme kosyon kriminèl ak lage delenkan vyolan, tankou Waukesha sispèk Darrell Brooks Jr. nan lari a yon pri minimòm oswa san yo mete kominote yo an risk.

Lapolis nan vil ki gen ladan Milwaukee, New York, Chicago ak Los Angeles ap fè fas ak mank de anplwaye ak moral ba – an pati akòz politik sa yo, dapre Betsy Brantner Smith, yon sèjan polis retrete ak pòtpawòl Asosyasyon Polis Nasyonal la.

Li te di, “Pwosekitè trè liberal sa yo vle pale sou Jistis Restorative. Ki sa sa vle di se ke nou mete piblik la an risk lè nou bay moun sa yo twòp chans pou yo repwoche. Li trè fwistre pou lapolis e li danjere pou kominote yo.

WAUKESHA PARAD SUBSPECT DARRELL BOOKS, AFAFÈ A 5 KOTE 1YÈ DEGRA OMIZID ENTANSYONÈL. FÈ SOU $5M MÒD

Li te lonje dwèt sou desizyon pwosekitè Milwaukee te pran nan kòmansman mwa sa a pou mande jis 1,000 dola kosyon pou Darrell Brooks Jr., ki te gen yon istwa kriminèl vyolan ki soti nan ane 1999 ak yon manda aktif pou sote kosyon sou yon akizasyon krim sèks nan Nevada.

Brantner Smith rekonèt ke kosyon segondè pou ofans minè ak san vyolans se enjis, men istwa Brooks la ekstrèm: plizyè zam afe ak kondanasyon batri, trangle, ofans seksyèl ak akizasyon dwòg sou yon fèy rap 50 paj ki kouvri twa eta.

Waukesha parad laterè sispèk Darrell Brooks Jr. gen yon istwa kriminèl long.

Li te swadizan te kondwi nan mitan foul moun inosan nan yon parad Nwèl Waukesha, blese anpil lòt ak…