Lajistis Milwaukee yo ap fè yon revizyon entèn nan desizyon pwòp biwo pa yo pou fè yon rekòmandasyon kosyon “ki pa apwopriye” pou Darrell Brooks Jr., moun ki enterese nan Waukesha ki tou pre apre yon SUV te raboure nan yon parad Nwèl.

Laterè a te kite omwen senk moun mouri ak 40 blese, ki gen ladan 18 timoun ki te kouri ale nan lopital Children’s Wisconsin nan Milwaukee.

PARAD NWEL WAUKESHA: 5 MOURI, 40 blese apre SUV te rache nan foul moun WISCONSIN: MIZAJOU LIVE

Brooks gen plizyè ka annatant nan Konte Milwaukee – ki gen ladan yon ka 2020 ki enplike de akizasyon dezyèm degre ki te mete an danje ensousyan e ke yo te yon krim ki genyen yon zam afe, dapre yon pòtpawòl Pwokirè Distri Milwaukee John Chisholm. Okòmansman te fikse kosyon nan $10,000 epi pita redwi a $7,500, biwo avoka distri a te di.

Men, akòz yon konfli orè tribinal ki ta anpeche Brooks dwa li nan yon jijman rapid, kosyon li te redui ankò, fwa sa a a jis $500, ke li te pibliye 21 fevriye 2021, dapre pwosekitè yo.

WAUKESHA CHRISTMAS HORROR: KRIMINÈL KARYÈ SOTI SOU KÒTION DARRELL BROOKS KESTIONE PA LAPOLIS

Darrell Brooks, moun ki enterese nan aksidan parad Nwèl nan Waukesha, Wisconsin

Byen bonè nan mwa sa a, otorite Milwaukee te akize Brooks pou yon lòt ensousyan mete deyò, sote kosyon, batri, obstrue yon ofisye ak konduit dezòdone. Li te swadizan kouri sou yon fanm ak sa ki ka te menm SUV la ki te fè ravaj nan parad Nwèl la. Li te libere sou kosyon kach $1,000 le 11 novanm.

“Rekòmandasyon kosyon Eta a nan ka sa a pa apwopriye nan limyè de nati akizasyon ki sot pase yo ak akizasyon ki annatant kont Mesye Brooks,” biwo Chisholm a te di Lendi. “Rekòmandasyon sou kosyon an nan ka sa a pa konsistan avèk apwòch Biwo Pwokirè Distri Konte Milwaukee a nan zafè ki enplike krim vyolan, ni li pa t konsistan avèk evalyasyon risk akize a anvan yo fikse kosyon.”

PARAD NWEL WAUKESHA TEmwen yo DEKRI DEZOZ, SANG

Biwo DA a te di ke yon revizyon entèn desizyon rekòmandasyon kosyon an ap fèt.

Nan yon ka ki sot pase, yon fanm te di lapolis ke Brooks te chaje nan chanm otèl li a, li t’ap rele byen fò sou li, epi li te pran telefòn selilè li anvan li ale. Li te swadizan vire tounen pita, li jwenn li ap mache nan yon estasyon gaz ki tou pre epi li ba li kout pwen apre li te refize antre nan machin li. Lè li te kòmanse ale, li te swadizan kouri sou li ak machin li.

Plent Kriminèl; 2021CF004596; Brooks, Darrell Edward, Jr_16180658_1 pa Fox News sou Scribd

Lapolis te arete Brooks lakay li a 4:25 pm 2 novanm, dapre plent kriminèl la, ki fè remake tou ke li te posede yon Ford Escape maroon ak plak machin ADP 9256. Li te kouri antre nan kay la nan yon swadizan tantativ pou evade arestasyon. apre otorite yo te bay lòd pou li

Plent lan di tou viktim nan te gen san sou figi l, yon lèv anfle ak tras kawotchou sou pantalon li.

Dosye tribinal yo montre ke jis kèk jou apre yon jij Milwaukee te bay lòd pou l rete lwen de fanm an koneksyon avèk ka a – ki gen ladan yon moun li te deja te di pou evite men ki te prezan nan moman arestasyon li.

Plent Kriminèl; 2020CF002550; Brooks, Darrell Edward, Jr_12731163_1 pa Fox News sou Scribd

24 jiyè 2020, Brooks te swadizan tire sou neve l ‘, dapre yon lòt plent kriminèl, apre yon batay ant de yo yon jou anvan.

KLIKE LA POU JWENN APLIKASYON FOX NEWS

Lapolis te rive lakay Brooks apre li te resevwa yon alèt ShotSpotter men li te di li te deja kite zòn nan.

Neve a te chape anba blesi, epi lapolis Milwaukee te arete Brooks jou kap vini an, dokiman tribinal yo di.