Sistèm elektoral Venezyela a t ap teste Dimanch, ak dè milyon de moun ki te vote pou plizyè milye kous – premye nan kat ane ak gwo patisipasyon opozisyon an apre yon seri bòykot sou kondisyon enjis yo.

Konkou a te obsève pa plis pase 130 monitè entènasyonal, sitou nan Inyon Ewopeyen an, satisfè yon demann depi lontan nan opozan yo nan Prezidan Nicolás Maduro.

Apre gouvènman an te ofri mezi pou ogmante konfyans nan negosyasyon ki fini kounye a ant opozisyon an ak pati sou pouvwa a, prensipal pati opozisyon yo te aksepte fè pati akò a.

Venezyelyen gen dwa vote pou plis pase 21,000,000 moun. Sa enkli 335 pòs majistra ak 23 gouvènè. Te gen plis pase 70,000 aplikan pou kous la.

“Mwen vote pou Venezyela, mwen pa vote pou okenn pati politik,” Luis Palacios, 72, te di deyò yon sant vòt nan kapital la nan Caracas. “Mwen pa enterese nan politik, yo pa reprezante peyi sa a. Mwen panse ke Venezyela ka amelyore lè w patisipe paske, byen, nou pa gen okenn lòt opsyon ankò.

Se pa tout nan yo ki pataje antouzyasm Palacios pou eleksyon an. Kèk biwo vòt nan Caracas te montre yon ti patisipasyon.

Maduro pap sou bilten vòt la. Manda Maduro a ekspire an 2025. Men, sa ki anje a se lejitimite Konsèy Elektoral Nasyonal la, yo te souvan akize l kòmkwa li mete kondisyon ki favorab pou alye Maduro yo. Dènye ane yo te wè diskalifikasyon pati yo ak kèk kandida opozisyon popilè yo.

VENEZUELA KAP PALE AK YON POPOZISYON APPRÈ MADURO ANVOYE PRÈV POU NOU FANN CHAJ

Pou obsève aktivite kanpay, jistis ak diskalifikasyon kandida, obsèvatè entènasyonal yo estasyone kounye a nan Venezyela. Yon rapò preliminè pral pibliye semèn pwochèn. Yo prevwa yon analiz apwofondi ane pwochèn.

Pou la pwemye fwa, obsèvatè Inyon Ewopeyen yo te nan Venezyela pou 15 ane. Obsèvasyon etranje nan eleksyon anvan yo te fèt sitou pa òganizasyon elektoral rejyonal ak miltilateral ki toupre egzekitif Venezyela a.

Venezyelyen yo aliye pou vote pandan eleksyon rejyonal yo, nan yon biwo vòt nan Caracas, Venezuela, dimanch 21 novanm 2021. Venezyelyen yo ale nan biwo vòt pou eli gouvènè eta yo ak lòt ofisyèl lokal yo.  (AP foto/Ariana Cubillos)

Pedro Martinez (56), yon travayè lopital piblik, te di ke li trè ankourajan ke obsèvatè yo te voye asire ke pa gen okenn pwoblèm oswa triche yo rapòte. Li te kanpe deyò yon sant vòt lès Caracas. Sa ban m plis konfyans ke yo pral respekte dwa nou pou vote, epi nou merite tande vwa nou.

Martinez te di ke li vote chak eleksyon, epi fwa sa a ekonomi peyi li ak sèvis swen sante nan tèt li. Martinez te di ke travayè swen sante yo pa fè “pratikman anyen”, epi lopital yo gen gwo bezwen founiti ak ekipman.

Dè milyon de Venezyelyen ap viv nan povrete, fè fas a salè ki ba, gwo pri manje ak pi move to enflasyon nan mond lan. Kriz politik, sosyal ak ekonomik peyi a, konplike ak pwodiksyon lwil oliv ak pri yo te kontinye apwofondi ak pandemi an.

Istorikman, pou toude eleksyon eta yo ak eleksyon minisipal yo, patisipasyon yo te ba ak abstansyon nan 70%.

Kèlkeswa patisipasyon, eleksyon dimanch yo ta ka make aparisyon nouvo lidè opozisyon an, konsolide alyans epi trase liy advèsè Maduro yo dwe swiv, ki rive nan eleksyon sa yo dezime pa ka zo kase entèn yo, souvan rasin nan fristrasyon yo pou yo pa kapab frape nan men yo. pouvwa eritye defen Prezidan Hugo Chávez la.

“Sa nou pral wè se yon batay pou dezyèm plas paske dezyèm plas pral senbolikman vle di ki opozisyon (gouvènman an kwè) ta dwe sispann plis, ki pral gen yon pwa,” te di Félix Seijas, direktè nan konpayi rechèch estatistik Delphos la. Rezilta sondaj sa a pral revele kiyès ki “se” dezyèm pi gwo fòs peyi a ak ki segman nan li, li te di.

ADMINISTRATION BIDEN POUSE MEXIK POU ENPOZE RESTRIKSYON MIGRAN VENEZYELEN: RAPÒ

Apeprè yon douzèn moun te gade lis idantite yo sou yon miray nan yon zòn ti revni ki te yon sipòtè enpòtan nan gouvènman an pou jwenn sant ki kòrèk la. Carmen Zambrano, yon rezidan nan yon katye ki pa gen anpil revni ki te yon gwo fò pou sipò pou gouvènman an te fè remak sou konbyen moun ki toujou ap tann pou vote.

“Mwen pa wè anpil amoni,” li te di, atribiye li nan mekontantman jeneral. Zambrano te deja deklare ke anpil plis moun ta vote.

Sòlda yo fè liy pou vote pandan eleksyon rejyonal yo, nan yon biwo vòt nan Caracas, Venezuela, dimanch 21 novanm 2021. Venezyelyen yo ale nan biwo vòt pou eli gouvènè eta yo ak lòt ofisyèl lokal yo.  (AP foto/Ariana Cubillos)

Li te fristre paske li te oblije achte tout bagay, tankou medikaman ak sereng pou ti pitit pitit li a te kapab jwenn tretman nan yon lopital. Li te di ke fristrasyon li gen ladan yo oblije achte tout founiti yo, soti nan medikaman ak sereng, pou pitit pitit li a ka trete pou yon enfeksyon nan yon lopital de semèn de sa.

Maduro, Premye Dam Cilia Flores ak Prezidan Maduro nan mesaj televizyon apre yo te voye vòt yo te ankouraje Venezyelyen yo soti la pou vote.

Maduro te deklare, “Mwen kwè ke atravè vòt moun yo, desizyon ki gide nou, ki montre nou nan direksyon an, ak destine peyi sa a ap parèt.”

Li te di ke eleksyon ta “amelyore dyalòg politik, ranfòse gouvènans demokrasi, ranfòse kapasite pou fè fas ak pwoblèm, epi chèche solisyon”. Nan menm remak sa yo, sepandan, li deklare ke dyalòg la ak opozisyon an pa kapab rekòmanse nan moman sa a.

Apre Ekstradisyon yon alye enpòtan Maduro nan peyi Etazini an, negosyasyon yo te sispann tanporèman.

Moun ap diskite ak otorite elektoral yo nan yon biwo vòt ki pat ouvri alè, pandan eleksyon rejyonal yo, nan katye San Agustin nan Karakas, nan Venezyela, dimanch 21 novanm 2021. Venezyelyen yo ale nan biwo vòt pou eli gouvènè eta yo ak lòt lokal yo. ofisyèl yo.  (AP Photo/Jesus Vargas)

“Se gouvènman Etazini an ki te kout kouto nan do dyalòg ant gouvènman bolivaryen nan Venezyela ak opozisyon ekstremis Guaidosista nan Venezyela,” li te di, refere li a lidè opozisyon an Juan Guaidó.

KLIKE LA POU APLIKASYON FOX NEWS

María Meneses te kanpe nan sant biwo vòt Caracas kote li te vote pandan 40 ane ki sot pase yo. Yo te enfòme granmoun 84 an ke fwa sa a yo te plase nan yon lòt sant.

“Tanpri, tanpri, mwen oblije vote. Meneses deklare ke li vle vote andeyò yon lekòl kote katye a te toujou vote kont gouvènman an.

Pandan li te apiye nan yon kabwa makèt pliable li te deklare ke li ta jwenn pwochen biwo vòt li.

Li te di, “Anpil moun nan zòn mwen an te kouri (peyi a)”, “Mwen ta renmen wè zetwal yo.”