Administrasyon an pral anonse Prezidan Joe Biden egzije pou tout vwayajè ki pa rezidan ki travèse Fwontyè Tè Etazini yo, ki gen ladan chofè kamyon yo ak ofisyèl gouvènman yo, pou yo pran vaksen konplè apati 22 janvye.

Dapre yon ansyen ofisyèl nan administrasyon an, Mezon Blanch lan te montre kondisyon pou vwayajè esansyèl nan mwa Oktòb. Yo sanble ak sa yo ki an plas pou vwayajè lwazi pi bonè nan mwa a, lè Etazini te louvri fwontyè li yo pou sitwayen ki te pran vaksen konplè.

FAUCI K ap pwomouvwa remèsiman pou AMERIKEN ki te pran vaksen yo, avètisman UNVAXXED se ‘bon pou maketing’: MAKARY

Ofisyèl yo te deklare tou ke vwayajè esansyèl ki vwayaje nan ferry dwe konplètman vaksinen nan dat sa a. Ofisyèl la te fè deklarasyon an bay Associated Press anba anonimite pou l ka bay yon kout je sou anons la.

Règ sa yo aplike pou tout sitwayen ki pa ameriken. Sitwayen Ameriken ak rezidan pèmanan ka antre Ozetazini san yo pa konsidere estati vaksen yo. Sepandan, yo pral fè fas a tès siplemantè paske ofisyèl yo pè ke moun sa yo gen plis chans pou yo kontra COVID-19. Sa a se ankouraje yo pran vaksen.

Pou anpeche nenpòt dezòd nan mitan kamyoneur yo ki jwe yon wòl enpòtan nan komès Amerik di Nò, administrasyon Biden an reta de mwa egzijans pou vwayajè esansyèl yo. Li te mete an aplikasyon 8 novanm, men li te retade pou plis pase dezan. Vwayajè esansyèl yo te kapab vwayaje san asistans, menmsi pifò trafik trans-fontyè yo te sispann…