Saturday, December 4, 2021
Google search engine
HomeNewsTonbe nan Kantite Ameriken k ap aplike pou benefis chomaj nan pwen...

Tonbe nan Kantite Ameriken k ap aplike pou benefis chomaj nan pwen ki pi ba yo nan 52 ane


WASHINGTON (AP) — Kantite Ameriken ki aplike pou benefis chomaj te desann semèn pase a nan nivo ki pi ba nan plis pase mwatye yon syèk, yon lòt siy ke mache travay Ameriken an ap rebondi rapidman apre resesyon coronavirus ane pase a.

Nivo chomaj ki pi ba depi Novanm 1969 te 71,000 a 199,000. Gout sa a te pi plis pase ekonomis yo espere.

Mwayèn nan kat semèn nan reklamasyon, ki lis soti monte ak desann chak semèn, tou tonbe – pa 21,000 a jis plis pase 252,000, pi ba a depi mitan mwa Mas 2020 lè pandemi an te frape ekonomi an.

Kantite aplikasyon yo te tonbe depi janvye lè yo te rive nan 900,000. Kounye a, sepandan, li pi ba pase to pre-andemi 220,000 pa semèn. Reklamasyon asistans pou chomaj se yon endikatè revokasyon.

An total, 2.25 milyon Ameriken te resevwa chèk chomaj tradisyonèl nan semèn ki te fini 13 novanm nan. Sa a se yon ti kras mwens pase semèn anvan an.

Gouvènman federal la te konplete pwogram asirans chomaj eta a ak yon peman $300 adisyonèl pou chak semèn ak benefis pwolonje pou travayè Gig, moun ki pa travay pou omwen sis mwa ak lòt moun. Nan mwa jen 2020, plis pase 33,000,000 Ameriken te resevwa kèk kalite asistans nan men pwogram federal yo.

Apre pandemi coronavirus…Source: Tonbe nan Kantite Ameriken k ap aplike pou benefis chomaj nan pwen ki pi ba yo nan 52 ane

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments