Waukesha, Wisconsin, otorite yo di yon chofè te frape sou prèske de douzèn moun, mwatye nan yo timoun, nan parad Nwèl kominote a dimanch aswè.

Lapolis te konfime plizyè lanmò e anpil lòt te rapòte. Chèf Lapolis Waukesha, Daniel Thompson, te di nan yon konferans pou laprès 8 pm CT ke plis pase 20 moun te frape – yon kantite yo pa divilge fatal. Otorite yo pa divilge non viktim yo men yo di te gen 11 granmoun ak 12 timoun.

“Kèk nan viktim yo te timoun, e te gen kèk moun ki mouri anrapò ak ensidan sa a,” li te di, e li ajoute ke lapolis te toujou nan pwosesis pou notifye fanmi viktim yo.

WISCONSIN NWEL PARAD PLOWS SUV

Dapre chèf la, yon ofisye te tire sou machin nan ki te sove anba dife epi li te pran sispèk la an prizon.

Temwen okouran yo te dekri yon wout ki te tranpe nan san ak bon Samariten yo t ap eseye CPR sou viktim yo – yo te jete yo sou asfalt la lè yon chofè ki t ap mache ak vitès t ap raboure nan yon barikad epi answit pyeton yo.

Jordan Woynilko, yon nonm Milwaukee ki te pataje videyo konsekans ensidan an anba manch Twitter li, @J_Woynilko, te di Fox News dijital dimanch aswè SUV wouj la ki te frape patisipan yo Dimanch te frape prèske de douzèn moun pandan li t ap soti nan yon pub sou tout wout la. wout parad.

Woynilko te deklare ke li te wè utilitèr la pandan li te louvri pòt la pou sòti li. “Mwen wè l’ pase nan mitan foul moun yo epi frape yo.”

WAUKESHA NWEL PARTADE: LIVE UPDATE

Dapre l ‘, li te pwan zanmi l’ kòm yon dènye rekou ak de yo te sezi pa sa yo te wè. Li te di ke plizyè viktim yo t ap trete pa bon Samariten anvan paramedik yo te kapab rive.

Li te deklare ke te gen paran ki t’ap rele byen fò sou timoun yo ak moun k ap kouri toupatou. Apre mwen fin gade videyo a mwen te kapab tande vwa ak moun k ap di bagay. Gen yon anbilans ki nesesè la. “Gen yon fanm ki tonbe atè, li kriye.”

Brayden Kowalski, yon nonm 19-zan ki te grandi nan Waukesha, te di ke li te nan parad la ak fanmi l ‘lè li te wè yon SUV akselere nan foul moun yo.

Kowalski te di: “Li jis soufle nan mitan moun, jan de jis manje anpil moun, kò vole toupatou.” “Moun sa yo pa t tonbe sou yo, yo te jete yo nan lè a. Kòm anpil moun te jete nan lè a.

Kowalski te prèske imedyatman kapab wè moun ki blese yo pandan manman l ak papa l te kouri soti nan foul moun yo apre SUV la te pase ladan l. Manman l ‘te di ke li te kapab wè “fragman yo nan sèvo yo”. Li te di ke te gen anpil moun ki gen zo kase, ki gen ladan yon anpil ak janm kase ak anpil rele nan men moun ki gen janm kase. Se te terib.”

Woynilko te deklare ke timoun sou wout la kouri moute nan kwen parad la, epi yo te bay moman sirèt anvan dezòd pete.

Li te deklare, “Sa a te absoliman entansyonèl dapre mwen.” “Li fè espre te pase baryè yo, li te kraze yo epi li te frape plizyè moun. Si se te yon aksidan, mwen te kapab wè sa k ap pase e petèt li kanpe oswa kondwi apre li te frape yon moun – men mwen te wè omwen 10 moun kouche atè. Sa a te klèman entansyonèl.”

Woynilko te deklare ke pandan y ap kouri pou sekirite zanmi l ‘ak kite zòn nan, Woynilko te wè ofisye yo rele sispèk la yon gason Nwa. Yo te swa ap mache oswa nan yon SUV wouj.

Gouvènman federal la ap sipòte lapolis lokal tou. Fox News Digital te resevwa yon deklarasyon nan men ATF ki konfime ke li te voye Ajan Espesyal ki soti nan Milwaukee pou ede Envestigatè Waukesha yo. Anplis de sa, FBI te endike ke otorite leta ak lokal yo te dirije repons lan.

Paul Farrow, Egzekitif Konte Waukesha, te tweete ke SUV li a te fè aksidan sou foul moun yo yon ti tan apre yo te fini patisipasyon nan parad.

KLIKE LA POU APLIKASYON FOX NEWS

Li te di, “Sa a se yon trajedi inimajinabl ki afekte nou tout.” Kenbe fanmi ki afekte yo nan panse ou, pandan n ap eseye bay tout asistans nou kapab.

Ensidan sa a rive jis kèk jou apre Kenosha te jwenn Kyle Rittenhouse pa koupab pou touye moun ak lòt akizasyon. Li te avèk siksè diskite pwòp tèt ou defans apre touye twa manifestan nan yon manifestasyon ajite nan Kenosha ete pase a. Yo te touye de nan manifestan yo.

Menmsi viktim yo te majorite Blan, ka sa a te brase tansyon rasyal. Kritik yo te fè akizasyon san fondman kont akize adolesan an epi yo rele l ‘yon sipremasis Blan.