Wednesday, December 1, 2021
Google search engine
HomeNewsSè yo dekri chape soti nan 'House of Horrors': 'Mwen te konnen...

Sè yo dekri chape soti nan ‘House of Horrors’: ‘Mwen te konnen mwen ta mouri si yo te kenbe’m


De sè yo te pale konsènan chape yo te fè nan ane terib yo nan prizon ak abi paran yo te sibi.

Jordan ak Jennifer Turpin se pi gran nan 13 pitit David ak Louise Turpin. Paran yo te plede koupab an 2019 pou yo te mete nan prizon ak tòtire 12 nan timoun yo – tout eksepte pi piti a, ki te gen 2 an nan epòk la – nan sa ki te vin rekonèt kòm yon ka “kay laterè”.

Yo te kite pitit yo grangou, yo te bat yo ak chenn. Yo te kwense andedan kay fanmi an Perris, Kalifòni, ki te sanble ak yon kay banlye regilye soti deyò a men ki te plen ak fatra ak fatra imen.

“Sèl mo mwen konnen pou rele li se ‘lanfè’,” Jennifer Turpin, kounye a 33, te di nan yon entèvyou long ak emosyonèl ak Diane Sawyer ABC nan Vandredi.

(Gade tout entèvyou a. kòmanse ak Premye Pati, isit la.)

Li te Jordan Turpin, kounye a 21, ki te finalman kapab soti nan kay la nan yon chape nana ki te mennen nan libète frè ak sè li yo.

“Mwen te toujou pè ke si mwen te rele polisye yo oswa si mwen te eseye chape, mwen ta jwenn kenbe, epi Lè sa a, mwen te konnen mwen ta mouri si yo te kenbe,” Jordan te di. “Men, nan fen, lè mwen te wè tout ti frè ak sè m yo, mwen te konnen se sa mwen te dwe fè.”

Jordan Turpin kontakte Diane Sawyer.
ABC News atravè Moun

Jordan, Jennifer, ak yon lòt sè te kòmanse trase yon estrateji apre manman Jordan te toufe l lè li te wè Jordan ap gade videyo Justin Bieber sou yon ansyen telefòn. Epi moman pou aji a te rive lè Jordan te dekouvri fanmi an t ap deplase nan Oklahoma, e li te pè kèk nan frè ak sè li yo ki te mal nouriti pa ta siviv vwayaj la.

14 janvye 2018: Li mete zòrye anba dra pou parèt li te toujou ap dòmi, epi answit li vole soti nan fenèt la nan yon mond enkoni deyò pou mande èd.

“Mwen pa t ‘menm konnen sou twotwa yo,” li te di Sawyer, remake ke li te kanpe sou wout la. “Mwen pa t gen okenn lide nan ki direksyon pou m ale. Mwen te tèlman pè.”

Ansyen telefòn nan pèmèt li rele 911, epi li te kontakte lapolis. Li te dekri move kondisyon lavi nan kay la, osi byen ke mechanste nan tretman an. Li te pote tou yon prèv enpòtan: Jennifer te konseye l pou l pote foto kòm prèv, se konsa Jordan te pran kout fe sou de ti sè l yo nan chenn kòm pinisyon paske li te pran kèk nan sirèt manman yo.

“Yon fwa mwen te wè foto sa a, li vrèman sele kontra a pou mwen,” Adjwen Anthony Colace nan Depatman Sheriff County Riverside, ki te reponn a apèl fatal Jordan te di, te di Sawyer.

Louise ak David Turpin te vin pi bon zanmi. kondane a vi nan prizon Ou ka jwenn libète pwovizwa apre 25 ane.

David Allen Turpin ak Louise Anna Turpin nan foto anrjistreman nan Depatman Sheriff County Riverside.

Louise Anna Turpin ak David Allen Turpin yo wè nan foto anrjistreman Depatman Sheriff County Riverside.
Depatman Sheriff County Riverside atravè AP

Jordan gradye nan lekòl segondè ak yon diplòm. Kounye a li enskri nan kolèj apre eprèv la. Jennifer ap travay nan yon restoran. Li ekri tou mizik Pop kretyen.

Jennifer te di: “Paran m te pran tout lavi m nan men m, men kounye a m ap reprann lavi m.

Sous: HuffPost.com.

Pataje kòmantè ou anba a

Pòs Sè yo dekri chape soti nan ‘House of Horrors’: ‘Mwen te konnen mwen ta mouri si yo te kenbe’m parèt an premye sou Breaking News.Source: https://gt-ride.com/sisters-describe-escape-from-house-of-horrors-i-knew-i-would-die-if-i-got-caught/

gt-ride.com

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments