Saturday, December 4, 2021
Google search engine
HomeNewsRayi anti-Azi toujou ap monte, prèske 2 zan nan pandemi an

Rayi anti-Azi toujou ap monte, prèske 2 zan nan pandemi an


Yon siy ki di “Aziyatik yo pa gen viris, rasis egziste” te fèt pa yon manifestan nan yon manifestasyon anti-rasis nan Los Angeles nan Mize Nasyonal Japonè Ameriken an (Little Tokyo) le 13 mas.
RINGO CHIU atravè Geti Images

Youn nan anpil estatistik terib se ke prèske 1/5 Ameriken Azyatik oswa Zile Pasifik yo te rapòte ke yo te fè diskriminasyon kont nan dènye ane a. soti nan yon nouvo sondajSa a se yon egzanp klè sou fason rasis anti-Azi kontinye afekte kominote AAPI atravè peyi a.

Sondaj ki te fèt pa Stop AAPI Hate and Edelman Data & Intelligence, kolekte done nan men 928 repond Ameriken Azyatik ak 160 moun ki repond natif natal Awayi ak Zile Pasifik yo. Pami lòt bagay, li te jwenn ke Ameriken Azyatik ki gen yon edikasyon segondè te gen de fwa plis chans pou yo te fè eksperyans yon ensidan rayisman (41%) konpare ak Ameriken Azyatik ki gen kèk edikasyon kolèj (19.8%) oswa yon diplòm bakaloreya oswa pi wo (13.8%). .

Sondaj la te jwenn ke 31% nan Ameriken Azyatik rapòte ke yo te fè eksperyans yon ensidan rayisman nan espas travay yo, pandan y ap 26% nan Zile Pasifik yo te fè menm bagay la. Yon fwa ankò, repond Ameriken Azyatik ki gen yon edikasyon segondè te gen plis chans pou rapòte yo te fè eksperyans yon ensidan rayisman nan travay (65%), konpare ak moun ki repond ak kèk edikasyon kolèj (31%) ak moun ki repond ak yon diplòm bakaloreya oswa pi wo (21%). ).

Cynthia Choi, youn nan ko-fondatè Stop AAPI Hate a ak direktè ko-ekzekitif Chinwa pou Aksyon Affirmatif nan yon deklarasyon. “Rayisman anti-Azi yo mare ak rasis sistemik kont kominote nou an. Sispann rayisman se pa yon solisyon rapid tankou lapolis, men se yon envestisman pi fon nan kominote nou yo.”

Stop AAPI Hate se te yon kowalisyon gwoup defans ak entelektyèl ki te fòme an mas 2020. Yo te pibliye tou dènye enfòmasyon sou ensidan rasis oswa diskriminasyon ke li te kòmanse kolekte pandan pandemi an. Depi 30 septanm, te gen 10,370 ka rayisman anti-Azi. Depi ensidan yo rapòte anonim, li posib ke nimewo sa a ta ka pi wo.

Dapre done ki sot pase yo, majorite ensidan yo te enplike moun AAPI yo te anmède vèbalman e yo te evite. Ensidan yo te fèt sitou nan biznis oswa nan lari yo. Swasant-de pousan nan ensidan yo te rapòte bay AAPI pa fanm. konbinezon toksik rasis ak mizojini.

Plis pase 10% nan ensidan sa yo te sou entènèt e 11% te enplike vyolasyon dwa sivil tankou diskriminasyon nan espas travay la, diskriminasyon nan kay la, refize sèvis, oswa esklizyon nan transpò piblik.

Sondaj la revele ke plis pase 30 pousan nan paran Azyatik Ameriken yo ak 31% nan Zile Pasifik yo rapòte pitit yo te soufri yon ensidan rayisman nan lekòl la. Anplis de sa, 23% nan moun ki repond Azyatik Ameriken yo ak 21% nan moun ki repond Zile Pasifik yo te di “yo ezite retounen nan travay an pèsòn akòz rayisman oswa diskriminasyon kont AAPI.”

Defansè yo di ke rezilta sa yo montre yon nesesite pou ogmante edikasyon ak konsyantizasyon sou rasis. Yo te mande pou plis lekòl ak kolèj mete etid etnik nan kourikoulòm yo.

Nan yon deklarasyon Russell Jeung, pwofesè etid Ameriken Azyatik nan San Francisco State University ak youn nan ko-fondatè Stop AAPI Hate a, te di: “Nivo timoun Azyatik Ameriken ki gen rayisman nan lekòl la se gwo anpil. “Gen yon pouse ijan pou enkòpore solisyon ki ankouraje konpreyansyon rasyal nan lekòl yo, tankou nan envestisman nan Etid Etnik.”

Defansè yo sijere tou konsantre plis sou pwogram ki baze sou kominote yo ak resous dwa sivil ki espesifik nan kiltirèl pou konbat rasis pase pratik ki fè respekte lalwa tankou overpolicing oswa kriminalize ki afekte disproporsyone kominote koulè tankou AAPI.

Gade tout rapò a isit la.

Sous: HuffPost.com.

Pataje kòmantè ou anba a

Pòs la rayi anti-Azi toujou ap monte, prèske 2 ane nan pandemi an parèt an premye sou Breaking News.Source: https://gt-ride.com/anti-asian-hate-is-still-on-the-rise-nearly-2-years-into-the-pandemic/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments