NOUVOFox News ka tande kounye a

Lè yon jiri Wisconsin te libere Kyle Rittenhouse de akizasyon asasinay semèn pase a, devlopman sa a te anpeche pwogrè syans, depatman chimi yon inivèsite Virginia te sijere nan yon seri post sou entènèt ke omwen yon kritik ap pase nan betiz kòm “retoris politize” ki pa apwopriye.

Kominikasyon yo sou kont ofisyèl Instagram Inivèsite James Madison la te gen ladan tou yon ti tan yon sa yo rele videyo “pran kontwòl etidyan” kote yon etidyan JMU te kriye pou “sasinay” “de bèl lavi Nwa” – menmsi jiri a te dakò ke Rittenhouse te aji an tèt li. defans ak de mesye li te touye yo te tou de Blan.

Depatman Chimi ak Biochimi JMU te afiche yon rapèl Samdi ke li te difisil pou konsantre sou syans lè ou pè manifestan yo pral tire sou ou oswa kouri sou ou. Yo kontinye fè referans a anpil fiziyad sou gason Nwa pa Black Lives Matter, ki kounye a tounen apèl rasanbleman.

Depatman an te di, “Li difisil pou konsantre sou syans si yon moun ou renmen an ta ka touye lè l ap achte skittles, vann sigarèt, jwe ak zam oswa chita lakay yo, mache, oswa mete yon kapuchon, oswa menm jwenn skittles.” Sa a te oblik referans a Trayvon Martin, Ahmaud Abery ak Tamir Rice.

SPLC MARKE RITTENHOUSE AKSITYON AK ‘RASIS SISTEMIK,’ PREKLAME LI PRAL EMBOLDEN ‘EXTREMIS DWAT’

Si w enkyete w pou sekirite w oswa sò eleksyon an, li ka difisil pou w kenbe je w sou syans. Batay pou jistis *se* yon batay pou syans.”

Amber Ruffin, yon animatè chanèl Peacock ak animatè Depatman Chimi JMU te pataje yon videyo Amber Ruffin kote li te deklare ke akitè Rittenhouse te montre “sistèm jidisyè yo.” [is]Moun ki gen koulè yo ap fè diskriminasyon aklè e klèman.”

Ekran Twitter Depatman Chimi James Madison University.

Kont ofisyèl Instagram JMU a te pataje yon lòt videyo ki gen Deaquan Nichols, yon etidyan.

UNIVERSITÉ MASSACHUSETTS OKENN ESPAS ‘TRASMISYON’ POU REPONN A VÈDIKT RITTENHOUSE.

Nichols diskite “vèdik la nan pwosè Kyle Rittenhouse.”

“Nou rele ‘Black Lives Matter’ men li pa enpòtan ase pou moun sa yo ki sou pouvwa a – jiri a, jij la, nenpòt moun – akize nonm sa a pou touye ak pran de bèl lavi Nwa,” Nichols di.

‘pwopagann politik’

Tina Ramirez, fondatè libète relijye san bi likratif Hardwired Global ak yon kandida Repibliken pou Kongrè a nan 7yèm Distri Kongrè a nan Virginia, te pataje videyo Nichols la sou Twitter – epi li te akize inivèsite a kòmkwa li “pouse pwopagann politik.”

Jiri Kenosha nan Wisconsin te jwenn Rittenhouse pa koupab pou senk akizasyon ki gen rapò ak fiziyad mòtèl Rittenhouse te fè sou de gason Blan, epi li te blese yon lòt Blan, pandan ajitasyon sivil 25 out 2020.

Avoka Rittenhouse yo te diskite Rittenhouse, lè sa a 17-zan soti nan Illinois, te aji nan defans pwòp tèt ou apre yo te atake nan dèyè a. Gaige Grosskreutz, 27,Disponib tou: Joseph Rosenbaum (36), ak Anthony Huber (26).Nan revòlt yo. Grosskreutz te siviv men Rosenbaum ak Huber te mouri.

Rittenhouse te akize de ankouraje atak yo.

Apre ensidan an, revòlt te pete. Lapolis tireJacob Blake te wè nan Kenosha, Wisconsin pi bonè nan semèn nan. Blake te kapab siviv fiziyad la, men li toujou pasyèlman paralize.

“Elèv pran kontwòl”

Nan yon deklarasyon bay Fox News, yon pòtpawòl JMU te adrese videyo Nichols la men li pa t adrese post yo nan Depatman Chimi.

Mary-Hope Vass, pòtpawòl Mary-Hope Vass, te di, “James Madison University ofri ‘prensipasyon elèv yo’ sou platfòm rezo sosyal yo kòm yon opòtinite pou odyans nou yo aprann sou aktivite elèv yo ak rechèch. “Youn nan kontwòl yè a te antre nan opinyon pèsonèl ak opinyon yon elèv, ki pa nesesèman reflete inivèsite a. Videyo ki eksprime opinyon sa a te retire nan kont medya sosyal inivèsite a.”

Soti nan goch: Kyle Rittenhouse te tire Gaige Grosskreutz, Anthony Huber ak Joseph Rosenbaum pandan yon nwit ajitasyon ane pase a nan Kenosha, Wisconsin.  Grosskreutz te siviv men Huber ak Rosenbaum tou de te mouri.

Ramirez te diskite ak Fox News sou repons JMU pou akize Rittenhouse.

Ramirez te deklare Fox News ke sipoze koupab yon jèn ti gason yo te jwenn inosan pa yon jiri ki te fòme ak kanmarad li yo se yon vyolasyon prensip jistis kriminèl ki jis. Se chokan ke JMU a pèmèt sa sou kont ofisyèl medya sosyal yo.

Kyle Rittenhouse prete sèman pou l temwaye pandan jijman li nan tribinal Konte Kenosha nan kòmansman mwa sa a nan Kenosha, Wisconsin.

“Pou wè ke Depatman Chimi lekòl la pral double desann ak diskou plis politize se pi lwen pase pal la,” li te ajoute. “Nan pòs yo, yo di ‘li difisil pou konsantre sou Chimi,’ men sa se literalman travay yo ak sa paran yo ap peye dè milye de dola nan frè ekolaj atann yo fè. Se poutèt sa mwen te tèlman fiks ke nou bezwen fè lekòl sou edikasyon ankò. Elèv yo ta dwe aprann kijan pou yo panse kritik epi pa sèlman sa yo panse politik.

KLIKE LA POU JWENN APLIKASYON FOX NEWS

Repibliken Glenn Youngkin te eli gouvènè Virginia an pati pa kanpay li sou edikasyon. Youngkin te goumen kont politizasyon goch la ak ensistans ke paran yo gen kontwòl total sou sa pitit yo aprann nan lekòl la.