Saturday, December 4, 2021
Google search engine
HomeNewsPlan Swen Timoun Demokrat yo Kapab Yon Reyalizasyon Istorik, Men tou Vini...

Plan Swen Timoun Demokrat yo Kapab Yon Reyalizasyon Istorik, Men tou Vini Ak Risk


Lejislasyon Demokratik “Konstwi Pi bon” ki la House te pase Vandredi maten toujou gen anpil wout pou l ale anvan li vin lwa. Men, si ou vle yon aperçu de sa yonn nan li inisyativ siyati ta ka vle di pou Ameriken chak jou, mande Micaela Mota ki jan gadri sibvansyone chanje lavi li.

Mota, 40 an, se yon manman de pitit ki abite nan Richmond, Kalifòni, yon vil ki gen plis revni, ki gen anpil moun nwa ak panyòl, ki anfas San Francisco. Lè ti pitit gason l lan te fèt an 2018, li t ap travay kòm yon travayè sosyal klinik ki konsantre sou ka sante mantal grav.

Travay la te mennen l nan prizon ak lopital sikyatrik, souvan nan èdtan an reta e pafwa ak yon ti kras nan danje fizik. Peman relativman modès la se te sous prensipal revni kay li paske mari l te travay nan jaden e li te fè mwens.

Mota te gen yon diplòm bakaloreya e li t ap etidye pou l jwenn yon metriz nan terapi familyal maryaj ak sikoloji lekòl la, ki li te espere ke li ta jwenn yon djòb ak salè ki pi wo ak yon orè ki pi fasil. Men, Mota te di HuffPost nan yon entèvyou resan, li pa t ‘kapab travay oswa etidye san gadri, ki koute plis pase $ 7,000 yon ane.

Sa a te aktyèlman yon anpil mwens pase pousantaj tipik nan Kalifòni, gras a yon gwo rabè nan yon ti founisè nan katye li, men li te toujou plis pase li ak mari l ‘te kapab peye. Yo te kapab apèn kenbe ak lwaye ak souvan te tonbe dèyè sou sèvis piblik. Pou konplete revni li, Mota te vin yon chofè Uber Eats nan mitan lannwit.

“Mwen te absoliman fin itilize,” Mota te di. “Mwen ap travay ak kliyan sa yo ki souse tout bagay nan ou, epi answit mwen oblije tounen lakay mwen pou m kondwi Uber. Apre sa, mwen konnen enpòtans tan ak timoun yo ― Mwen vle di, mwen te ale nan lekòl la nan domèn sikoloji timoun, kidonk mwen nan klas la ap aprann sou enpòtans pou yo te lakay ou, epi mwen kapab ak timoun mwen yo. Epi se pa yon bagay mwen ka fè.”

“Ou dwe travay paske ou bezwen revni jis pou peye bòdwo yo, pou kenbe limyè yo sou mwa sa a. Men, Lè sa a, sa afekte fason ou paran. … Manman an twò fatige pou l pale de jounen w, paske li oblije al dòmi epi leve pou l ap travay lannwit lan.”

– LaTonya Glover, pwopriyetè ak operatè Bright Beginnings Child Care nan Detroit

Iwonilman, se pandemi an ki te bay Mota yon sovtaj finansye. Antanke yon travayè esansyèl, li kalifye pou sibvansyon espesyal pou swen timoun Kalifòni te distribye nan men gouvènman federal la Pake sekou COVID-19. Asistans lan te desann bòdwo gadri li yo pa kèk milye dola, sa ki fè li posib abandone Gig la Uber.

Menm lè a, li te kapab li pou tibebe l la ankò, dine ak fanmi l, epi pran yon bon nwit. Yon fwa li te resevwa mèt li a, li te jwenn travay kòm yon konseye nan yon lekòl charter ki tou pre. Travay la se egzakteman sa Mota te espere: plis peye, plis previzibilite, plis tan ak fanmi li.

“Mwen te kapab respire – finalman,” li te di.

Plizyè milyon lòt fanmi Ameriken ta ka benefisye de chanjman menm jan an si inisyativ gadri Demokratik la vin lwa. La inisyativ ta ogmante dramatikman asistans federal pou gadri pou garanti ke okenn fanmi pa oblije itilize plis pase 7% revni li pou objektif sa a. Pwopozisyon an t ap finanse tou pwogram prematènèl pou timoun 3 ak 4 zan ki ta disponib pou tout fanmi yo, san okenn frè dirèk.

“Mwen panse ke ‘istorik’ ak ‘transfòmasyon’ yo se adjektif yo bon,” Heather Boushey, yon pi gwo konseye ekonomik Prezidan Joe Biden, te di HuffPost nan yon entèvyou resan.

Yon Nouvo Pwogram Istorik, Si Konplèks

Men, ekri lejislasyon difisil, epi pase li se menm pi difisil, espesyalman nan yon peyi politikman divize kote piblik la akablan di ke li pa fè gouvènman an konfyans ak yon varyete de faktè enstitisyonèl panche pouvwa nan Kongrè a lwen lejislatè yo anvi elaji pwogram piblik yo.

Achitèk plan sa a te fabrike li ak kontrent sa yo nan tèt ou, Lè sa a, Kongrè a te fè l tounen pi lwen, ak pwodwi final la reflete desizyon sa yo.

Yon fòmil finansman konplèks ak “kondisyon travay” ta fristre kèk fanmi ak founisè pandan y ap anpeche lòt moun jwenn sipò yo bezwen an. Li ta sou ofisyèl leta yo anbrase pwogram nan, administre li ak vini ak yon pòsyon nan finansman an. Gen kèk tou senpleman pa ta.

Sa ki pi enpòtan nan tout, afektasyon an fini an 2027, sa ki fè siviv pwogram nan konplètman depann sou yon pwochen Kongrè a ak prezidan dakò pou pwolonje li.

Sa estrikti finansman se yon chwa estratejik, te fè anba presyon Demokrat plis konsèvatif ki te detèmine limite pri jeneral lejislasyon an. Olye ke yo chwazi kèk nan inisyativ bòdwo a pou finanse totalman, Mezon Blanch lan ak lidèchip Kongrè a te kenbe pi fò nan yo, finanse yo tout nan nivo pi ba yo epi, nan anpil ka, koupe yo apre kèk ane.

Senatè Patty Murray (D-Wash.), ko-sponnò inisyativ pou timoun piti ki fè pati lejislasyon Demokratik la, ap pouse pou aksyon sou gadri depi li te fè premye kanpay pou Sena a an 1992.
Paul Morigi atravè Geti Images

Se yon gwo aza, menm si chanpyon inisyativ gadri a di ki pral peye paske pwochen lejislatè yo pa ta oze kite yon pwogram popilè konsa disparèt.

“Mwen ta renmen gen sa a pa fini nan sis ane, pou ke nou dwe renouvle li lè sa a, men mwen pral pran li,” Senatè Patty Murray (D-Wash.), youn nan achitèk plan an, te di HuffPost. “Nou ap mete pwogram nan an plas epi, lè lè a rive, mwen pral konte sou paran yo dwe byen fò ak vokal, sa mwen konnen yo pral.”

Si jijman sa a kòrèk pral depann anpil de ki kantite enpak plan an vrèman genyen sou fanmi endividyèl yo. Epi li enposib predi sa san yo pa premye konprann jis konbyen yo lite kounye a.

Lit pou fanmi yo atravè spectre revni

LaTonya Glover nan Detroit te wè ki jan lit gadri afekte timoun yo ak paran yo.

Glover se pwopriyetè ak operatè Bright Beginnings Child Care, yon ti operasyon lakay li sou bò nòdès vil la. Se youn nan kèk founisè nan zòn nan ki gen akreditasyon Asosyasyon Nasyonal pou Edikasyon pou Jèn Timoun ak evalyasyon kalite senk etwal ke eta a te sitèlman anvi.

Glover, ki te kite yon travay resous imen nan antrepriz Amerik la lè li te kòmanse fè pitit, pale de relasyon li ak paran yo kòm “patenarya,” kit se ede yo jwenn aksè nan sèvis sosyal oswa tou senpleman bay konsèy paran. Li di ke eksperyans te ba li insight sou sa k ap pase lè paran yo oblije pran èdtan siplemantè ― oswa travay siplemantè ― jis pou peye pou gadri.

“Ou dwe travay paske ou bezwen revni jis pou peye bòdwo yo, pou kenbe limyè yo sou mwa sa a,” Glover te di. “Men, Lè sa a, sa afekte fason ou paran. Ou lakay ou epi li pa, èske nou pral nan pak la? Eske nou pral aprann koulè, pale de jounen ou? Non, manman an twò fatige pou l pale de jounen w, paske li oblije al dòmi epi leve pou l ap travay lannwit lan.”

E se sèlman fanmi yo ki peye pou gadri. Gen lòt ki apiye sou aranjman enfòmèl, souvan ak fanmi, ki se gwo lè li fiks ak fyab, men ki gen tandans fè kalite enkonsistans ke sikològ yo te konprann depi lontan ka danjere pou devlopman.

Glover te di: “Timoun yo ap sote nan kay yo soti nan fanmi yo ale nan fanmi yo, paske fanmi yo pa kapab peye swen epi li pi bon mache konsa. “Se konsa, jodi a li ta ka kay granpapa ak grann epi li anfòm. Men, nan de jou, se kay tonton yo, e kay tonton yo pa anfòm.

Fanmi ki gen revni fèb yo gen tan ki pi difisil pou jwenn swen pou timoun. Men frè gadri, ki depase ekolaj nan kolèj piblik nan anpil eta, yo difisil tou pou fanmi ki gen plis revni, tankou kèk k ap viv nan Battle Creek, 125 mil nan lwès. Lindsey Potter, yon veteran enstriktè gadri pou timoun ki pral louvri pwòp sant li la, te di HuffPost li te wè kèk nan menm pwoblèm Glover genyen.

“Sa yo se timoun ki soti nan fanmi klas mwayèn epi yo gen solisyon gadri vrèman enkonsistan, ak anpil tranzisyon pou bay swen ak orè diferan,” Potter te di. “Si yo toujou santi yo gen atachman ak detachman, sa vrèman difisil pou jèn timoun yo simonte twa a senk ane.”

E se pa sèlman pri ki se yon pwoblèm pou fanmi sa yo.

Menm moun ki gen mwayen gadri pafwa gen difikilte pou jwenn founisè yo fè konfyans ak timoun yo. Yon etid 2019 soti nan Sant pou Pwogrè Ameriken te jwenn ke plis pase mwatye Ameriken yo ap viv nan “dezè gadri,” chèchè yo defini kòm kominote ki gen mwens pase yon plas gadri ki gen lisans pou chak twa timoun piti.

Gen kèk gwo ekonomi pou fanmi yo

Lèzetazini te vin pi pre abòde pwoblèm sa yo nèt se te an 1971, lè Kongrè a te pase yon pwojè lwa toulede parti pou kreye yon sistèm gadri nasyonal. Men Prezidan Richard Nixon mete veto sou li, diskite ke li teSource: https://gt-ride.com/democrats-child-care-plan-could-be-a-historic-achievement-but-also-comes-with-risk/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments