NOUVOFox News ka tande kounye a

Ameriken yo di ekonomi an kase epi yo pa panse gwo depans bòdwo prezidan an pral ranje li. Men, pwoblèm ki pi pwofon pou prezidan an—ak pati li a—se ke move manyen li nan ekonomi an ap mete an kesyon konpetans li ak onètete.

Dapre dènye sondaj Fox News la, plis moun panse gwo lwa pou depans “Konstwi pi bon” ki fèk pase nan Chanm lan pral fè mal olye yo ede fanmi yo. E menm si prezidan an te pwomèt plizyè fwa ke pèsonn pa gen mwens pase $400,000 nan revni ki pral wè taks yo monte, pifò moun kwè ke yo pral peye pi gwo taks si bòdwo a vin lwa.

FRONTIÈ OBAMA KONSEYE DOUBLE SUR KRITIK DE BUILD BACK BIDEN’S BETTER DI LI PRAL AJOUTE DEFICIT

Dènye nimewo biwo vòt yo pa senpleman reflete pesimis sou politik prezidan an, yo revele dout ke prezidan an vrèman dèyè klas mwayèn li deklare li chanpyon an.

Se yon dout sou entansyon reyèl prezidan an ki konsistan avèk rezilta sondaj Quinnipiac semèn pase a te rapòte nan New York Post la: “51 pousan nan moun ki repond yo te di yo pa t jwenn Biden yo dwe onèt (42 pousan te di yo te fè sa), 57 pousan. te di ke yo pa t panse li gen bon konpetans lidèchip (37 pousan te di ke yo te fè) ak 56 pousan te di yo pa kwè ke administrasyon an te konpetan nan dirije gouvènman federal la (40 pousan te di ke yo te fè).

Menm votè ki pa doute…