Saturday, December 4, 2021
Google search engine
HomeNewsOu ap planifye pou fè yon vwayaj Thanksgiving pa wout? Sa...

Ou ap planifye pou fè yon vwayaj Thanksgiving pa wout? Sa yo se kèk nan moman ki pi danjere pou vwayaje nan machin.


  • Anjeneral vwayajè yo ka espere yon ogmantasyon nan trafik pandan Jou Aksyon de Gras, men gen kèk faktè ane sa a ki ka ajoute nan konjesyon an.
  • INRIX te jwenn ke pi bon lè pou dekole se apre 9 pm nan Mèkredi ak anvan 11 am nan Jedi.
  • Anba a se kèk nan pi move tan anbouteyaj nan koridò trafik Etazini yo jou anvan Thanksgiving.

Pwojè AAA preske 4 milyon lòt moun pral frape wout Jou Aksyon de Gras sa a konpare ak ane pase a, ki vle di vwayajè yo ta dwe prepare pou fè fas a yon ogmantasyon nan trafik.

Ekspè yo predi ke plis Ameriken pral kondui akòz wikenn fèt la ak ogmantasyon pousantaj vaksen yo. Yon rapò AAA Novanm predi volim vwayaj otomobil yo pral tonbe nan 3% nivo pre-pandemi, ak 48.3 milyon moun vwayaje nan machin pou Jou Aksyon de Gras.

Gen de gwo jou ferye ki kondwi. … Jou Aksyon de Gras se youn nan yo,” te di Bob Pishue, yon analis ak konpayi analiz transpò INRIX. “Trafik pa pral vin pi mal an 2019 jan li te fè an 2019, men trafik yo pral mwens. Sepandan, wout yo plis anboutey ane sa a pase pase a.

► Vini eksplore avèk nou:Jwenn bilten vwayaj nou an

INRIX konseye vwayajè yo kite bonè

INRIX te jwenn reta trafik nan tout peyi a espere apeprè 40% pi wo pase nòmal pandan Thanksgiving.

Gen plizyè fason alantou anbouteyaj wout la. Pishue te di ke depa maten yo gen tandans ideyal, sitou kounye a ke gen mwens moun k ap vwayaje nan travay oswa lekòl nan pandemi an.

INRIX te dekouvri ke Mèkredi a 9 PM se moman ideyal pou dekole, osi byen ke Jedi ak Vandredi a 11 AM ak Samdi a midi.

“Kite nan maten an se definitivman parye ki pi bon,” li te di. Li te di ke menm nan yon jou regilye, trafik a midi oswa apremidi se byen lou. Sa a se vre nan anpil kote jan li se anvan COVID la.

Ki rezon trafik kontinye ap vin pi mal?

Li pa etranj pou vwayajè yo remake yon ogmantasyon nan trafik alantou gwo jou ferye, tankou Jou Aksyon de Gras. Sepandan, ka gen lòt faktè ki ka lakòz konjesyon.

Potansyèl pou yon tanpèt deranje frape santral ak sid Etazini semèn pwochèn. Li ta ka pote gwo nèj, lapli, ak van.

Epòk sa a nan ane a, aksidan machin poze yon lòt pwoblèm. Administrasyon Nasyonal Sekirite Sikilasyon Otowout la avèti ke chofè yo te pran “desizyon ki riske” depi pandemi an te kòmanse, tankou kondwi andikape oswa san senti sekirite.

► Fè ak pa fè pou vòl fèt Thanksgiving:Wi. Pral gen anpil moun nan ayewopò an. Mask yo pa opsyonèl

Ajans la estime 20,160 moun te mouri nan aksidan machin nan premye mwatye ane a, yon ogmantasyon de 18% sou 2020 ak pi gwo kantite moun ki prevwa lanmò nan peryòd tan sa a depi 2006.

NHTSA te jwenn tou yon ogmantasyon nan chofè ki gen pwoblèm pandan jou ferye yo. Ant 2015 ak 2019, prèske 800 moun te enplike nan aksidan fatal ak chofè sou pandan wikenn Thanksgiving.

“Si nou te panse se te yon pwoblèm anvan COVID, se definitivman yon pwoblèm kounye a,” Pishue te di. Nou espere pou mwens aksidan sou wout ak lanmò, men se yon pwoblèm lè bagay yo ye pandan COVID.

► ‘Yon gwo dezòd’:Semèn pwochèn ta ka wè yon gwo tanpèt ki deranje vwayaj Thanksgiving

►K ap frape wout la pou jou ferye yo?:Sa yo se 16 atik ou pa ta dwe rate

Sa yo se kèk nan vil ki pi danjere pou trafik Thanksgiving.

Trafik se pa tout kreye egalman. Men kèk nan pi move tan anbouteyaj nan koridò trafik Etazini yo nan Mèkredi, jou anvan Jou Aksyon de Gras la.

AtlantaInterstate 85 South, Clairmont Road rive nan Martin Luther King Jr. Drive pral 3420% pi wo pase nòmal ant 1:30-3:30 pm.

BostonInterstate 93 North ant Quincy Market ak Massachusetts Route 28 pral 240% pi wo pase nòmal ant 1 pm ak 3 pm.

Chicago– Yo prevwa Interstate 290 West, Morgan Street rive Wolfe Road pou gen 329% plis trafik pase nòmal ant 2:45 ak 4:45 pm.

DetroitInterstate 95 West: Soti 6 Mile Road, Walled Lake rive Walled Lake ta dwe 211% plis pase ranje nòmal ant 2 ak 4.

Houston– Yo prevwa Interstate 10 West, ki soti nan Sjolander Road pou ale nan direksyon Texas State Highway 330, 3444% pi wo pase nòmal ant 3:15 ak 5:15 pm.

Zanj yoYo prevwa Interstate 5 South, soti nan Colorado Street rive nan Florence Avenue, gen 385% plis pase nòmal ant 3:45 PM ak 5:45 PM.

NouyòkInterstate 495 East, Borden Avenue rive nan Little Neck Parkway pral 482% pi wo pase nòmal ant 2:30 ak 4:30 pm.

sann FransiskoInterstate 80 East ant Interstate 580 ak San Pablo Dam Road ta dwe 278% plis pase seri nòmal ant 4-6 pm.

SeattleInterstate 5 South, Washington State Route 18 rive Washington State Route 7, gen anpil chans pou wè 257% plis trafik pase nòmal ant 4 ak 6 pm.

Washington, DCInterstate 95 South ant Interstate 395 ak Virginia State Route 123 pral 23% pi wo pase seri nòmal ant 2-4 pm.

Swiv repòtè Bailey Schulz, USA TODAY sou Twitter @bailey_schulz.

Sous: USAToday.com

Pòs la Ou ap planifye pou fè yon vwayaj Thanksgiving sou wout? Sa yo se kèk nan moman ki pi danjere pou vwayaje nan machin. parèt an premye sou News Daily.

Source: https://philippinenewsdaily.com/you-are-planning-to-take-a-thanksgiving-trip-by-road-these-are-some-of-the-most-dangerous-times-to-travel-by-car/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments