Wednesday, December 1, 2021
Google search engine
HomeNewsOregon te souflete ak pwosè sou entèdiksyon 'lèt renmen' nan mache byen...

Oregon te souflete ak pwosè sou entèdiksyon ‘lèt renmen’ nan mache byen imobilye cho


Yon konpayi byen imobilye ap chèche bloke yon nouvo lwa Oregon ki entèdi ajan imobilye yo voye “lèt renmen” soti nan achtè kay bay vandè.

Dapre pwosè a, ki te depoze Vandredi nan tribinal federal pa konsèvatè Pacific Legal Foundation for Total Real Estate Group, entèdiksyon an mete sou kominikasyon pa eta a vyole dwa yo Premye Amannman koutye byen imobilye ak kliyan.

“Sansi sa a baze sou sèlman espekilasyon ke vandè yo ka pafwa konte sou enfòmasyon ki nan lèt sa yo pou fè diskriminasyon ki baze sou yon klas ki pwoteje,” dapre pwosè a.

Pwokirè Jeneral Oregon Ellen Rosenblum ak Komisyonè Imobilye Oregon Steve Strode pa t ka jwenn pou fè kòmantè.

Oregon te entèdi pratik la pou premye fwa. Dapre nouvo lwa a, ki pwograme pou antre an vigè nan mwa janvye, ajan byen imobilye yo p ap gen dwa pase anplasman pèsonèl achtè ki ka gen ladann detay pèsonèl sou lavi moun ansanm ak foto ak videyo. Achtè yo ap toujou gen dwa kominike dirèkteman ak vandè kay yo.

►Èske ‘lèt renmen’ ka perpétuer rasis?:Yo te pase yon lwa nan eta sa a ki entèdi anplasman pèsonèl achtè kay yo

►’Li jis vide’:Gen kèk achtè kay ki fristre ak pèfòmans paklè mache lojman an epi yo mete rechèch yo nan kenbe.

Nan mache cho kote plizyè soumissionnè ap jockey pou menm kay la, achtè yo pral fè prèske tout bagay pou jwenn òf yo remake – e sa gen ladann ekri “lèt renmen” nan espwa pou yo fè yon koneksyon pèsonèl ak yon vandè.

De pli zan pli, vrè endistri a te vin malèz ke “lèt renmen” ta ka vyole lwa leta ak federal lojman jis lè yo revele ras achtè a, koulè, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl, orijin nasyonal, eta sivil oswa eta fanmi. Yo te rejte pa anpil ajan imobilye.

Depite Demokratik Mark Meek, lejislatè eta a ki patwone lejislasyon an, te di USA TODAY nan mwa Out ke Oregon pa anpeche libète lapawòl.

“Nou ap limite transmisyon kominikasyon ki pa enpòtan epi ki ka ka vyole lwa lojman san patipri,” li te di.

Pa gen lòt eta ki te suiv direksyon Oregon.

Daniel Ortner, yon avoka nan Pacific Legal Foundation, di lwa Oregon se “yon vyolasyon flagran Premye Amandman.”

“Lèt renmen” ka ede achtè pou premye fwa fè konpetisyon ak achtè ki rich oswa envestisè enstitisyonèl epi yo ka ede vandè k ap chèche achtè ki pral pran swen kay yo epi ki pral bon vwazen, Ortner te di. Lèt yo tou siyal enterè otantik nan yon pwopriyete, li te di.

An menm tan an, Ortner di moun k ap defann lalwa a pa te pwodui okenn egzanp plent lojman jis oswa pwosè kòm rezilta lèt damou.

“Sa a se yon solisyon pou chèche yon pwoblèm. Pa gen okenn prèv ki montre se yon pwoblèm reyèl ki vrèman lakòz diskriminasyon,” li te di. “Epi ou pa ka jis ale epi entèdi tout kalite kominikasyon nan pè ke kèk ti pòsyon nan li ta ka yon jan kanmenm itilize pa yon moun.”

Kondisyon nan tout endistri sa a se sou konplisite nan diskriminasyon lojman ak segregasyon li nan kenbe Nwa Ameriken yo soti nan pwopriyetè kay pou dè dekad, ki te mennen nan repèkisyon an kont lèt damou.

Newsday te pibliye an 2019 rezilta yon ankèt kache pandan twazan ki te revele pratik diskriminatwa ajan yo te fè lè yo t ap vann kay nan Long Island. Sa te ede kenbe katye Long Island yo separe. Ankèt la revele ke ajan yo te trete moun ki abite nan kominote Nwa yo ak moun ki gen koulè yo nan yon fason diskriminatwa.

Apre lanmò George Floyd nan Minneapolis, efò refòm yo te entansifye pou ogmante pwopriyetè kay Nwa yo.

Ane pase a, lèt renmen yo te konsantre nan atansyon nasyonal apre Asosyasyon Nasyonal Realtors te avize manm yo ke yo pa tankou inofansif jan yo ka sanble.

Lèt renmen yo te vin pi plis nan demann kòm envantè lojman ki ba dosye ak lagè òf gaz nan pri stratosferik nan tout peyi a.

Aktè yo di ke yo pa vle mete achtè yo nan yon dezavantaj nan sitiyasyon konpetitif lè yo refize pase yo ansanm. Yo menm tou yo reklame ke vandè yo pral enfliyanse pa tèm ak pri a òf.

Sepandan, bon mo yo ka konvenk. Redfin te fè yon etid nan 2019 pou detèmine estrateji ki pi efikas pou genyen lagè òf yo. Tout lajan kach ofri plis pase triple chans yon achtè. Ekri yon lèt renmen te vini an dezyèm, ogmante chans yon achtè pa 59%.

Sous: USAToday.com

Pòs Oregon te souflete ak yon pwosè sou entèdiksyon ‘lèt renmen’ nan mache byen imobilye parèt an premye sou News Daily.Source: https://philippinenewsdaily.com/oregon-slapped-with-lawsuit-over-love-letters-ban-in-hot-real-estate-market/

philippinenewsdaily.com

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments