Saturday, December 4, 2021
Google search engine
HomeNewsMizajou an dirèk: Èske Darrell Brooks Jr. te sispèk aksidan Waukesha parad...

Mizajou an dirèk: Èske Darrell Brooks Jr. te sispèk aksidan Waukesha parad ki t ap kouri pou yon lòt krim?


WAUKESHA, Wis. — Otorite yo t ap detèmine lendi si chofè yon utilitèr ki te pase nan yon barikad epi ki te kriye nan yon parad Nwèl nan banlye Waukesha dimanch, te touye omwen senk moun ak blese plis pase 40, ka t ap kouri pou yon lòt krim.

Omwen sis timoun rete nan yon kondisyon kritik apre machin nan frape nan parad la, frape yon gwoup lekòl segondè, gwoup dans timoun yo ak Grannies Dans Milwaukee. Livestream vil la te kaptire videyo sansasyonèl aksidan an, epi chèf lapolis Waukesha Dan Thompson te di kantite moun ki mouri ak blese ka chanje paske anpil moun te mennen tèt yo lopital nan minit chaotic apre trajedi a.

Children’s Wisconsin Hospital te resevwa 18 pasyan ki gen laj ant 3 ak 16 an, ki gen ladan twa seri frè ak sè, doktè yo di.

“Jodi a nou te fè eksperyans yon trajedi terib, san sans. Mwen te mache nan parad la nan kòmansman an,” Majistra Waukesha Shawn Reilly te di nan yon konferans pou laprès. “Mwen te wè timoun yo kontan chita sou twotwa a. Mwen te wè paran yo kontan dèyè pitit yo. Mwen ka toujou wè figi yo k ap souri.”

Gouvènè Tony Evers te bay lòd pou yo mete drapo sou mwatye anplwaye lendi ak jou antèman viktim yo. Evers te di ke li menm ak madanm Kathy, t ap “priye pou Waukesha aswè a ak tout timoun, fanmi, ak manm kominote ki afekte nan zak san sans sa a.” Vil Waukesha te di ke li ta fè yon vigil lapriyè entèrelijyon Lendi.

Ki moun ki te chofè SUV la?

Thompson te di ke ankèt la te kontinye e ke yon “veyikil sispèk” te refè. Yon moun ki enterese te nan prizon, li te di. Darrell Brooks Jr., 39, yon nonm Milwaukee ak yon dosye ki louvri nan tribinal ki gen rapò ak vyolans domestik, se nonm sa a te pran nan prizon, dapre yon sous ki fè respekte lalwa ki gen konesans premye men sou sitiyasyon an. Brooks te akize twa fwa nan mwens pase dezan paske li te mete sekirite lòt moun an danje san danje, sa ki pi resamman 5 novanm nan kad yon ensidan abi domestik pou li te akize tou li te reziste oswa obstrue yon ofisye.

Nan ka ki pi resan an, yon fanm te di lapolis Brooks fè espre kouri sou li ak machin li pandan li t ap mache nan yon pakin estasyon gaz apre li te swiv li la apre yon batay, dapre plent kriminèl la. Fi a te entène lopital, dosye tribinal montre.

Brooks te libere nan prizon Vandredi apre li te poste kosyon nan dènye ensidan an, dapre dosye tribinal la. Li te tou akize an Jiyè 2020 ak de akizasyon krim dezyèm degre ki te mete an danje sekirite lòt moun lè l sèvi avèk yon zam danjere. Tou de ka yo ap kontinye.

Biwo Pwokirè Distri Konte Milwaukee a te di ke li te lanse yon revizyon entèn sou rekòmandasyon kosyon “ki pa apwopriye” li nan dènye ka ki gen rapò ak vyolans domestik la. Brooks te afiche yon kosyon $1,000, dapre Biwo Sheriff Konte Milwaukee a.

Sispè yo rele:Yo te idantifye sispèk nan ensidan parad Nwèl Waukesha kòm Darrell Brooks Jr.

Ki sa ki te motif la?

Otorite yo pa divilge piblikman sa yo kwè se motivasyon mesye a. Yon sous lapolis te di Milwaukee Journal Sentinel mesye a te enplike nan yon ensidan pi bonè nan Dimanch, petèt tou ki gen rapò ak abi domestik, jis anvan masak parad la te fèt.

Kisa ki te pase nan parad la?

Waukesha, yon vil ki gen 72,000 moun jis 20 mil nan lwès Milwaukee, t ap selebre jou ferye yo ak yon parad jou ferye lè dezas te frape anviwon 4:39 pm lè lokal. Angelito Tenorio, yon konseye West Allis, te di ke li te fèk fin mache nan parad la ak fanmi l ak zanmi l anvan li te wè machin nan ap pase nan parad la.

“Nou te wè yon SUV travèse, jis mete pedal la sou metal la ak jis rale tout vitès sou wout parad la,” Tenorio te di. “Apre sa, nou tande yon bang byen fò, epi jis rèl assourdisman ak rèl moun ki frape pa machin nan. Apre sa, nou te wè moun ki kouri oswa ki sispann kriye, epi gen moun ki atè a ki te sanble ke machin nan te frape yo.”

SUV slams nan Wisconsin parad Nwèl la; ‘moun ki enterese’ nan prizon

Èske te gen yon fiziyad ki enplike?

Yon ofisye lapolis te tire kout zam sou SUV la nan yon tantativ pou sispann li, Thompson te di. Pa gen okenn moun ki te blese nan kout zam. Li te di lapolis pa kwè ke yo te tire okenn kout zam nan SUV la.

Moun ki mouri yo enkli manm Milwaukee Dancing Grannies

Milwaukee Dancing Grannies, dapre sit entènèt yo, te fòme an 1984 e yo te rankontre yon fwa pa semèn pou pratike woutin “pou parad ete ak ivè.” Manm yo varye nan laj soti nan kòmansman ane 50 yo rive nan mitan ane 70 yo epi yo tout se grann. Gwoup la te pibliye yon pòs apre aksidan an te di manm yo ak volontè yo “te afekte epi n ap tann mo sou kondisyon yo.” Lendi, gwoup la afiche ke kèk manm nan twoup yo te touye.

“Moun ki te mouri yo se te granmè trè pasyone. Je yo briye… lajwa pou yo te yon Granni. Yo te lakòl la (ki) te kenbe nou ansanm, “post Facebook la te di. “Kè nou lou nan moman ki pi difisil sa a, kòm plis enfòmasyon ak mizajou vin disponib, y ap afiche. Tanpri kenbe yo fanmi yo, zanmi yo, Grann Milwaukee Dancing yo ak tout moun k ap viv yo chanje pou tout tan nan panse w ak priyè w yo.”

Omwen 18 timoun trete nan lopital

Lopital zòn yo te toujou ap trete viktim Lendi pandan ke yo rete kesyon sou kantite egzak blese oswa moun ki mouri.

Moun ki blese yo te blese grav nan tèt yo, zo kase ak grate sou figi yo; sis moun te opere nan dimanch swa ak de lòt te nan operasyon nan Lendi.

Anplis de sis timoun yo nan kondisyon kritik, twa lòt rete nan kondisyon grav.

Aurora Medical Center–Summit, yon lopital nan Konte Waukesha, konfime li t ap trete 13 pasyan bonè lendi. Nan 13 moun sa yo, twa moun nan yon kondisyon “kritik”, kat nan yon kondisyon “grav” e sis nan yon kondisyon “ki jis”, dapre yon deklarasyon lopital la pibliye, ki sitiye apeprè 15 mil lwen sèn nan. trajedi.

“Nou ap priye pou tout moun ki afekte yo, fanmi yo ak premye sekouris nou yo,” deklarasyon an te di.

Anplwaye nan Children’s Wisconsin te di lopital la te ede trete yon total 18 timoun ki te blese nan parad la.

Ekip dans jèn yo frape

Corey Montiho, yon manm konsèy distri lekòl Waukesha, te di ke ekip dans pitit fi li a te frape pa SUV la. “Yo te pom-poms ak soulye epi yo te koule chokola cho toupatou. Mwen te oblije ale soti nan yon kò chifonnen nan lòt pou jwenn pitit fi mwen an, “li te di.

Li te di ke madanm li ak de pitit fi yo te prèske frape.

“Fanmi mwen an sekirite men anpil moun pa. Mwen te kenbe tèt yon ti fi nan men m ‘, li te sezi epi li te senyen nan zòrèy li. Mwen kenbe manman l pandan l te tonbe. Tanpri priye.”

Mezon Blanch fè deklarasyon sipò pou viktim yo

Prezidan Joe Biden te adrese trajedi a nan Lendi, li di, “Yon kominote antye ap lite pou fè fas ak zak vyolans terib la.”

Biden te di ke administrasyon li a te kontwole sitiyasyon yo ak anpil atansyon e ke li menm ak fanmi li t ap priye pou moun ki afekte yo.

Jen Psaki, sekretè pou laprès Mezon Blanch lan, “Ekip nou an an kontak sere ak ofisyèl lokal yo pou yo ofri nenpòt sipò ak asistans ki nesesè yo. tweeted. “Kè nou ak fanmi yo ak tout kominote a.”

Green Bay Packers rekonesan anvè premye sekouris yo

Green Bay Packers yo te pibliye yon deklarasyon Dimanch ki di ke panse ekip la te ak kominote Waukesha a ak “sa yo ki afekte pa zak terib, san sans ki te fèt nan parad fèt la.”

“Nou rekonesan pou premye sekouris yo ak lòt moun ki te ede moun ki blese yo ak konsole moun ki nan bezwen yo,” deklarasyon an kontinye. “Nou pataje kondoleyans nou ak moun ki pèdi moun yo. Antanke yon kominote atravè eta a, nou tout dwe reyini ansanm pou youn sipòte lòt nan moman difisil sa yo.”

Bacon rapòte soti nan Arlington, Va. Miller rapòte nan Carlsbad, Kalifòni. Kontribye: Christopher Kuhagen, Mary Spicuzza, Molly Beck, Sophie Carson, Evan Casey, Cathy Kozlowicz, Elliot Hughes ak Devi Shastri, Milwaukee Journal Sentinel; Celina Tebor, USA TODAY; The Associated Press

Sous: USAToday.com

Pòs la Mizajou viv: Eske Waukesha parad sispèk Darrell Brooks Jr. t ap kouri pou yon lòt krim? parèt an premye sou News Daily.

Source: https://philippinenewsdaily.com/live-updates-was-waukesha-parade-crash-suspect-darrell-brooks-jr-fleeing-another-crime/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments