Saturday, December 4, 2021
Google search engine
HomeNewsMeksik voye kèk minè Ozetazini pou yo pran vaksen kont Coronavirus

Meksik voye kèk minè Ozetazini pou yo pran vaksen kont Coronavirus


SAN DIEGO (AP) — Plizyè adolesan Meksiken yo te transpòte nan otobis nan Kalifòni nan Jedi pou pran vaksen kont coronavirus la pandan efò ap kòmanse atravè Meksik pou pran vaksen nan bra adolesan yo.

Meksik te refize vaksinen timoun ki gen laj ant 12 ak 17 an, an pati paske gouvènman li an konsantre plis sou granmoun ki vilnerab ki pi gran yo. Minè Meksik yo reprezante yon tyè nan popilasyon total li. Pa gen ase vaksen. Meksik ap prepare kounye a pou kòmanse vaksinen adolesan ki gen laj 15-17 mwa sa a.

Konte San Diego, ansanm ak yon gwoup San Diego, te monte pou ede vwazen an.

San Diego ap òganize yon pwogram pilòt ki pral pèmèt 450 adolesan ki gen laj 12-17 an pran vaksen anvan Desanm fini. Òganizasyon sèvis sosyal Meksiken yo te chwazi adolesan Tijuana yo, ki enkli moun k ap travay ak timoun ki soti nan paran depòte yo.

Jedi, 150 timoun Tijuana te pran otobis soti Tijuana pou ale San Diego kote yo te resevwa vaksen Pfizer pa enfimyè konte yo.

Leslie Flores te nan mitan yo.

“Paske fason sa a mwen ka pwoteje tèt mwen ak fanmi mwen,” Leslie te di.

Konte a te bay dòz yo. Yo pral tounen nan twa semèn pou resevwa yon dezyèm dòz.

Tout adolesan yo gen viza oswa paspò ameriken, men yo pa t kapab vin Ozetazini anvan kounye a pou yo pran vaksen an paske yo pa t gen yon granmoun ki kapab travèse fwontyè a avèk yo, se sa Carlos González Gutiérrez, konsil Meksiken an di. nan San Diego.

Adrian Medina Amarillas, sekretè sante Baja California, fè lwanj efò sa a.

“Baja California ap fè eksperyans yon twazyèm vag” nan enfeksyon, li te di. “Pa gen okenn dout ke sa a pral ede.”

Ofisyèl yo pral deside si pwogram nan ta dwe kenbe.

Anpil paran te lajistis gouvènman Meksiken an nan Meksik pou pran vaksen an pou pitit yo. An jeneral, anviwon 84% popilasyon adilt Meksik la te pran omwen yon dòz vaksen an.

Ofisyèl Meksiken yo konsidere sa yon lòt etap nan asire fwontyè Meksik la louvri pou biznis. Sa a rive jis de semèn apre Etazini te relouvri tout fwontyè li yo. Fèmen 18 mwa touris ak achtè te desime biznis fwontyè yo.

Apeprè 80% te gen omwen yon dòz nan San Diego County, ak Baja California.

Mwa pase a, plis pase 1000 timoun ki soti nan eta fwontyè Meksik la nan Coahuila te transpòte otobis atravè fwontyè Texas nan Eagle Pass. Isit la yo te resevwa premye dòz vaksen Pfizer yo. Maquiladora yo se pitit travayè fwontyè yo, ki gen ant 12 ak 17 an.

Plis pase 26,000 Travayè Maquiladora nan Baja California, te pran vaksen nan San Diego nan pasaj fwontyè San Ysidro.

Sous: HuffPost.com.

Pataje kòmantè ou anba a

Pòs la Meksik voye kèk minè Ozetazini pou pran vaksen kont kowonaviris la parèt premye sou Breaking News.Source: https://gt-ride.com/mexico-sends-some-minors-to-us-to-get-coronavirus-vaccine/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments