NOUVOOu ka koute Atik Fox News kounye a!

Travayè federal yo ki gen ladan anplwaye Transpò ak Administrasyon Sekirite yo dwe pran vaksen konplè kont COVID-19 anvan Lendi. Sa soulve enkyetid sou mank de anplwaye nan ayewopò yo kòm anpil moun vwayaje nan Thanksgiving ak jou ferye yo.

Dekrè egzekitif Prezidan Biden a antre an vigè lendi, men nan semèn pase a, yo estime 40% ajan TSA nan ayewopò yo pa t pran vaksen kont COVID-19, ak Federasyon Ameriken pou Anplwaye Gouvènman an te avèti sou potansyèl mank pèsonèl pandan jou ferye yo.

OBSTACLES REmèsiman: Ogmantasyon nan DEMANN, WEES AERLINE STAFFING KA GEN ENPAK

“Yo p ap pare pou Nwèl si yo debarase m de tout moun ki chwazi pa pran vaksen an,” Hydrick Thomas, prezidan divizyon Federasyon Ameriken pou Anplwaye Gouvènman an ki reprezante ofisye sekirite avyon yo, te di Bloomberg News semèn pase a.

“Si yo pa akomode anplwaye yo pandan jou ferye sa yo k ap vini sou nou, nou pral gen yon pwoblèm ak pwosesis tès depistaj la,” Thomas te di.

Reprezantan John Katko ak Senatè Roger Wicker soti nan Miss. te soulve enkyetid mwa sa a sou pwoblèm potansyèl pèsonèl ki ta ka afekte sektè transpò a.

Videyo

Wicker ak Katko te ekri bay Administratè TSA David Pekoske nan yon lèt ansanm, “Daprè pousantaj vaksinasyon aktyèl la nan mendèv TSA a, nou gen enkyetid sou potansyèl dezòd siyifikatif pa konfòmite ak EO Prezidan an ta ka genyen sou operasyon ajans lan,” mande enfòmasyon sou nenpòt “plan enprevi” TSA a gen pou jere potansyèl “rediksyon an gwo nan mendèv li” ki soti nan manda a.

Pekoske te deklare ke ajans lan ka okipe ogmantasyon nan vwayajè jou ferye kèlkeswa manda vaksen an.

Pekoske te deklare ke manda a ta fè vwayaj pi an sekirite pou tout moun ak pi bon pou tout moun. “Se konsa, nou wè yon ogmantasyon siyifikatif nan kantite ofisye nou yo ki pran vaksen an, e mwen gen anpil konfyans ke pa pral gen okenn enpak pou Thanksgiving.”

“Nou prepare,” Pekoske te di “Good Morning America” ​​ABC a, men li te avèti ke vwayajè yo ta dwe toujou atann tan ap tann lontan yo pase nan sekirite nan ayewopò atravè peyi a akòz vag nan vwayajè jou ferye yo.

Airlines ap prepare pou ogmante vwayaj Thanksgiving Videyo

Dapre Asosyasyon Oto Ameriken an, 53.4 milyon moun pral vwayaje ane sa a. Li pral make pi gwo kwasans nan yon sèl ane depi 2005.

AAA rapòte ke vwayaj jou ferye yo ap ogmante pa 13% konpare ak 2020. Sa pote volim nan 5%. pre-pandemi nivo.

Li Administrasyon Sekirite Transpò (TSA).Konpayi avyon an espere analize anviwon 20 milyon moun pandan Jou Aksyon de Gras.

4 KONSÈY SMART POU THANKSGIVING TOUR

Jou ki pi okipe pou biznis yo anjeneral Madi ak Mèkredi anvan ak apre Thanksgiving, ak Dimanch apre sa.

Malgre ke volim vwayaj pa gen anpil chans depase nivo pre-pandemi, prèske 2.9 milyon moun te tcheke nan pòs sekirite TSA atravè peyi a. Sepandan, TSA te di ke li espere wè yon ogmantasyon siyifikatif nan trafik pandan fèt Thanksgiving la.

Nou espere ke vwayaj jou ferye yo ta ka nan oswa tou pre nivo pre-pandemi. Se poutèt sa, nou te prepare anplwaye ak founiti pou vwayajè jou ferye sa yo. Nou te deplwaye teknoloji ki amelyore kapasite deteksyon epi redwi kontak fizik, epi li enpòtan egalman pou pasaje yo prepare ak konsèy vwayaj pou eksperyans pòs ki pi efikas,” Pekoske te di. Avèk to vaksinasyon an jeneral k ap monte ak plis konfyans nan vwayaj sante, nou pral wè plis moun vwayaje. Se konsa, planifye davans epi ou dwe janti.

KLIKE LA POU JWENN APLIKASYON FOX NEWS

Sitwèb TSA a fè konnen 273 travayè TSA gen enfeksyon COVID-19. Travayè sa yo ap rete lakay yo “pou kenbe piblik ki vwayaje a an sekirite.”

TSA te di tou ke depi kòmansman pandemi COVID-19 la, ajans la te fè 11,171 anplwaye federal yo te teste pozitif pou COVID-19—10,898 nan anplwaye sa yo te refè, men 32 “malerezman te mouri apre yo te pran viris la.” TSA te di de travayè tès depistaj ki gen rapò ak enfeksyon COVID te mouri tou.

Julia Musto, repòtè Fox News, ak Associated Press kontribitè nan rapò sa a.