Yon komèsan San Francisco te rele krim “atros”, apre vòlè yo te vòlè nan boutik liksye ak lòt moun nan zòn nan. Vòl yo te fèt pandan plizyè jou. Pwopriyetè Gump la, John Chachas, te rantre nan “Fox & Friends” pou diskite sou vag krim lan epi pataje enkyetid li kòm pwopriyetè biznis.

“Enkyetid mwen antanke moun k ap biznis se ou pa gen yon anviwonman k ap fonksyone ankò lè w gen moun andeyò vil la ki pè vin nan vil la akoz krim ki gen anpil pouvwa… ak griy ak salte,” Chachas te eksplike.

PLAN MAJRA SAN FRANCISCO POU KONBAT FLASH MOB PIYAJ KI GEN AKSÈ NAN MAGASIN DAVAN PANDAN FERYE.

Omwen 12 boutik te vandalize pandan wikenn nan. Youn nan yo se te magazen Louis Vuitton nan Union Square. Boutik sa a te aparamman “vide.”

Chachas te eksplike ke jodi a ou ka vòlè otan ke nèf san katrevensenk dola nan machandiz. Se yon deli tou e moun k ap vòlè yo konnen lapolis pap fè anyen.

“Si yo te pran aksyon, li pa posib ke avoka distri a pral pouswiv,” li te di. “Se konsa, jiskaske bagay yo retounen sou wout pou yo vin sosyete ki respekte lalwa, sa a se jis yon lòt egzanp dezòd ou envite.”

Videyo

London Breed, Majistra San Francisco a, te anonse an repons a dezòd nan wikenn ke vil la ta limite aksè nan sèten zòn pou kwape piyaj rampante.

Lyetnan lapolis San Francisco, Tracy McCracy, te diskite tou sou vag krim nan “Fox & Friends” Madi, li te diskite kriminèl yo pa gen “pa pè” pou…