Saturday, December 4, 2021
Google search engine
HomeNewsMachann flè Eta Washington ki te rejte lyen travay maryaj moun menm...

Machann flè Eta Washington ki te rejte lyen travay maryaj moun menm sèks ak koup la


RICHLAND, Wash. (AP) — Yon machann flè nan eta Washington ki te nan yon batay legal uit ane ki rive nan Tribinal Siprèm Ameriken an pral pran retrèt apre li fin regle ak koup omoseks li te refize travay maryaj la.

Barronelle Stutzman, Richland Washington, te anonse règleman Jedi a, ki deklare ke li te peye $ 5,000 bay Robert Ingersoll nan Tri-City Herald rapòte.

Li te swete tou Ingersoll, ki te kliyan li nan Arlene’s Flowers pou prèske yon dekad, “pi bon bagay la.”

Curt Freed ak Ingersoll planifye pou bay peman règleman an nan chapit lokal PFLAG la epi pou yo koresponn pèsonèlman $5,000.

Akò a pèmèt Stutzman “prezève konsyans li” lè li pa fòse li aji kont kwayans relijye Sid Batis li yo, dapre yon nòt nouvèl ki soti nan avoka li yo ak Alliance Defending Freedom. Règleman an te rive jwenn ak Inyon Libète Sivil Ameriken an.

Li te tou anpeche Stutzman oblije “peye frè avoka ki kapab ruine,” deklarasyon an te di.

“Mwen dispoze bay lòt moun lit legal pou libète a. A laj 77, li lè pou pran retrèt ak bay biznis mwen an bay yon lòt moun,” Stutzman te di.

Barronelle Stutzman (agòch) nan 2016.
Sous: Associated Press

Dapre ACLU nan Washington, de desizyon inanim Tribinal Siprèm Eta Washington ki fè konnen Konstitisyon an pa pèmèt diskriminasyon kont moun LGBTQ yo konsève nan règleman an.

“Nou te pran ka sa a paske nou te enkyete sou mal ke yo te vire do ta lakòz moun LGBTQ,” Freed ak Ingersoll te di Jedi nan yon deklarasyon. “Nou kontan desizyon Tribinal Siprèm Washington yo ap rete an plas pou asire ke koup moun menm sèks yo pwoteje kont diskriminasyon epi yo ta dwe sèvi pa biznis tankou nenpòt lòt moun.”

Ingersoll, Freed ak ACLU te depoze yon ka anti-diskriminasyon kont Stutzman an 2013.

Pwokirè Jeneral Washington Bob Ferguson lajistis separeman, li di atis floral la vyole Lwa Pwoteksyon Konsomatè eta a lè li refize bay sèvis ki baze sou oryantasyon seksyèl.

Yon jij Tribinal Siperyè Konte Benton an 2015 te deside ke Stutzman dwe peye $1 nan frè avoka ak depans bay eta a, ansanm ak yon penalite $1,000 sivil, pou diskriminasyon kont koup la. Jijman an kanpe.

Curt Freed (agòch) ak Robert Ingersoll nan 2016.

Curt Freed, agoch ​​(anwo a) ak Robert Ingersoll nan 2016.
Sous: Associated Press

“Nou kontan tande ke Arlene’s Flowers ak Barronelle Stutzman te rive jwenn yon akò ak koup yo te refize sèvi,” Ferguson te di nan yon imèl bay Tri-City Herald.

Stutzman te fè apèl de ka yo devan Tribinal Siprèm eta a ak Tribinal Siprèm Etazini an.

Pi wo tribinal peyi a te libere desizyon anvan eta Washington la epi li te voye l tounen nan tribinal pi ba a an 2018 pou yon lòt revizyon. Tribinal Siprèm Washington nan ane 2019 la te deside inanimman tribinal eta yo pa t aji ak animozite anvè relijyon lè yo te deside ke Stutzman te kraze lwa anti-diskriminasyon eta a lè yo te refize bay flè maryaj sou baz relijye yo.

Stutzman ak Alliance Defending Freedom – nan dezyèm tantativ yo pou jwenn ka a devan Tribinal Siprèm Ameriken an – te depoze yon petisyon pou revizyon an septanm 2019.

Tribinal Siprèm lan rejte petisyon jiyè a pou yon lòt odisyon. Stutzman te reponn ak yon petisyon pou odisyon an. Sepandan, li pral retire sa a kòm yon pati nan règleman li a.

Sous: HuffPost.com.

Pataje kòmantè ou anba a

Post Washington State Florist ki te rejte lyen travay maryaj moun menm sèks ak koup la te parèt an premye sou Breaking News.Source: https://gt-ride.com/washington-state-florist-who-rejected-the-same-sex-wedding-job-ties-with-couple/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments