NOUVOOu ka koute Atik Fox News kounye a!

“Nikki kiyès?”

Sa a se premye repons mwen lè mwen te kandida pou biwo reprezantan South Carolina. Fond mwen kòm yon kontab ak ti bizniswoman se sa mwen te konnen nan moman sa a. Li te difisil pou fè yon dola, men li te fasil pou gouvènman an sezi li.

2004 te ane a. Kous sa a te genyen yon plas nan Chanm Reprezantan Eta a. Epi advèsè a se te manm ki pi long nan lejislati eta a – yon moun ki gen 30 ane ke tout moun te destine pou reeleksyon.

VOTAN TSUNAMI KÒMANSE NWAYE DEMOKRAT

Sepandan, moun Eta Palmetto t ap chèche yon lòt moun. Yon moun ki pa t manm klib ti gason tradisyonèl yo. Li te evidan lè yo te fè m konfyans pou m te premye lejislatè Lejislati Endyen Ameriken yo epi, kèk ane apre, premye fi gouvènè ak gouvènè minorite yo nan South Carolina.

Anpil moun te vin konnen mwen. Sa ki pi enpòtan, yo te konnen lè a te rive pou solisyon konsèvatif – solisyon ki ta fè li pi fasil pou kòmanse yon biznis, jwenn yon travay, ogmante yon fanmi ak gen pi bon piki nan pi bon lavi a.

Videyo

Paske nan chak eta Ameriken, yon nouvo gwoup konsèvatè divès deba si yo ta dwe ale nan eta respektif yo ak ras lokal yo.

Manman an banlye ki imilye pa echèk moral ak edikasyon lekòl pitit li yo. Papa minorite ki rekonèt Amerik kòm fondamantalman gwo, epi li pa iremediabl rasyal.

Yon pitit oswa pitit pitit paran imigran ki detèmine pou pwoteje lwa nou yo epi rann peyi sa a pi akeyan. Epi an sekirite. Yon pwopriyetè ti biznis ki wè konpayi li ak anplwaye yo kraze pa yon lavalas yon sèl-size adapte tout manda.

Mwen konseye tout moun, kèlkeswa kote yo ta ye.

Nou pi fò lè mouvman nou an gen kandida nan tout domèn. Konsèvatè pa ta dwe mande pou kandida yo “gade” tankou distri yo oswa anfòm nan nenpòt bwat politik idantite. Kandida ta dwe soti nan yon varyete de orijin ak eksperyans. Plis moun patisipe vle di yo pral jwenn plis lidè pou peyi a.

Senatè Tim Scott sou viktwa Glenn Youngkin: GOP ta dwe 'toujou konsantre' sou edikasyon Videyo

New Jersey, Virginia, ak New Jersey fèk montre wout la. Anplis de eli Glenn Youngkin kòm gouvènè, Virginia jis eli Winsome Sears kòm premye fi Afriken Ameriken kòm Gouvènè Adjwen ak Jason Miyares kòm premye pwokirè jeneral Latino – tou de konsèvatè fò.

Men istwa ki pa rakonte a se sa ki te pase nan kous lejislatif eta atravè peyi a, grasa bon travay Rezo Lidè Dwa Komite Lidè Eta Repibliken an.

Repibliken yo te reprann kontwòl Chanm Delege Old Dominion. Minorite yo ak fanm yo te genyen 57% nan chèz ranvèse yo. Nan Eta Jaden an, fanm Repibliken yo te reprezante 50% nan pwogrè yo nan Sena eta a ak fanm ak kandida divès te responsab pou 100% nan pwogrè yo nan Asanble a.

Konsidere ki jan li pral sanble an 2022. Gen chans pou gen plis plas.

Gingrich: Administrasyon Biden tris ak pè Videyo

Viktwa lokal sa yo mete baz pou plis pwogrè, piske lejislatè eta yo jodi a se gouvènè ak manm Kongrè a demen. Prèske mwatye nan gouvènè GOP aktyèl yo, ak prèske tout Manm Repibliken Etazini yo te deja okipe biwo leta yo. Sa ki kòmanse an 2021 ak 2022 p ap sispann la, men anvan, konsèvatè yo bezwen monte.

Li difisil pou w pa deklare kandidati w pou biwo. Li pa fasil tou pou fè kanpay. Eksperyans mwen se ke etablisman an ak medya endikap yo pral inonde ak raj. Sa jis vle di ou se sou bon chemen an.

Ann pran medya yo. Li predispoze pou meprize konsèvatè yo, epi pi mal, li gendwa trete fanm konsèvatè yo ak minorite yo kòm trèt.

Chris Christie: Biden 'pa nan travay la' Videyo

Anpil kandida ap atann istwa ki konsantre sou supèrfisyèl, tankou ras oswa sèks, epi inyore valè ki pi pwofon. Li ka difisil pou fè eksperyans, men li enpòtan pou fè eksperyans li. Medya yo pa defini pèsonn.

KLIKE LA POU BILLET OPINYON AN

Li ka vin pi mal. Kapab genyen menm plis ostilite nan men moun ki esklav nan ansyen fason yo fè bagay yo. Pou yo, konsèvatè yo pral fache charyo pòm nan, ak kandida divès an patikilye kontre ak nosyon prejije yo sou ki jan bagay yo ta dwe ye – ak ki moun ki ta dwe fè yo. Atann kandida yo egzajere ak bay manti kareman sou ki moun ak sa yo kwè.

Bon nouvèl: Pèp la pi entelijan pase sa. Yo se entelijan ase yo wè nan fwomaj yo ak manti sou kandida konsèvatif. Apre sa, yo gen bon konprann ase yo chwazi lidè bon jan kalite nan yon jaden ki gen anpil moun.

Kevin McCarthy eksplozyon Bati tounen pi bon: 'Gwo sosyalis gouvènman an pa mache' Videyo

An 2010, ane mwen te eli gouvènè South Carolina, te gen anpil viktwa enpòtan pou divès kandida konsèvatè. South Carolina te eli Tim Scott kòm Chanm Reprezantan li yo. Florida te eli Marco Rubio nan Sena Ameriken an. Tou de te kòmanse vwayaj yo kòm etranje. Mwen sèten yo te tande tou sa yo jis “Tim ki moun?” Yo tande tou “Marco kiyès?” egzakteman jan mwen te tande li “Nikki kisa?”

KLIKE LA POU APLIKASYON FOX NEWS

Menm bagay la tou ka vre pou moun ki jete chapo yo nan bag la jodi a, kit yo se yon paran konsène, yon imigran legal, yon pwopriyetè ti biznis, oswa nenpòt lòt moun ki gen nenpòt koulè oswa kwayans.

Malgre ke yo ka pa rekonèt idantite yo, eta kote y ap viv yo ta ka. Men, si yo gen kouraj pou yo kouri ak goumen pou prensip konsèvatè yo, li pa pral lontan anvan tout moun konnen non yo ak sa yo reprezante – ki se egzakteman sa Amerik bezwen.

KLIKE LA POU PLIS ENFÒMASYON NAN AMB. NIKKI HALEY