Lapolis Kalifòni nan Silicon Valley te pibliye fen semèn sa a nouvo detay sou yon fiziyad pwolonje kote yon sispèk ame te vòlè yon machin.

Dapre Depatman Lapolis Milpitas, yo te idantifye sispèk la kòm Michael Nelson (42). Li te blese grav apre yo te fin frape pa bal lapolis epi li te mouri kat jou apre.

Apre yo fin wè veyikil li t ap kondui a e li te rapòte li yo vòlè li, lapolis te eseye sispann l.

Fichye siveyans montre Nelson k ap kondui nan yon veyikil de ofisye nan yon sant komèsyal. Lapolis di Nelson te eseye soti nan machin nan, men li te wè ofisye yo. Apre sa, li te tounen nan machin nan, li te pwan yon zam.

AVÈTISMAN! KONTENIS GRAFIK

Videyo

Fiziyad la te eklate lè plizyè ofisye te bay lòd nonm lan bay zam li a.

Kite m gade men w. Zam, zam, zam! Ou ka tande yon ofisye k ap di “piki te tire” sou foto kò a.

YON RECHECH POLITIK PORTLAND LAN POU DE SUJÈ KI TE DISPÈT MILTIJ TOU NAN OFISYE YO.

Lapolis Milpitas te deklare ke Nelson te tire zam li, sepandan, yo kwè ke yon ofisye Milpitas te responsab pou tire zam la apre Nelson te kite machin nan ak zam la.

Lapolis te pote plizyè resous, tankou yon abèy ak inite K-9, sou sèn nan apre echanj kout zam.

Apre apeprè 45 minit, lapolis te detèmine Nelson pa t yon menas e li te rive bay asistans medikal.

Yo te jwenn zam afe ki pa anrejistre ak zo bwa tèt vèt tou sou sèn nan.

Chèf Milpitas Jared Hernandez, yon ofisye lapolis te di ke “videyo kam ki mete sou kò a pral montre kijan rapid ranfòsman sispann ka tounen rankont vyolan.” Videyo a te pibliye pa depatman an.

Nou konprann ke itilizasyon fòs ka lakòz lanmò yon moun. Se poutèt sa nou ofri sipò pou fanmi yo ak ofisye yo.

KLIKE LA POU APLIKASYON FOX NEWS

Biwo Pwokirè Distri Konte Santa Clara pral mennen yon ankèt sou ensidan an, pandan ke lapolis Milpitas fè pwòp revizyon administratif pa yo.

Milpitas se jis deyò San Jose.