Monday, November 29, 2021
Google search engine
HomeNewsLajistis: Yo te atake Ahmaud Arbery paske li te yon 'nonm nwa...

Lajistis: Yo te atake Ahmaud Arbery paske li te yon ‘nonm nwa kap kouri’


Lajistis la te konkli agiman li yo nan Lendi nan jijman twa gason blan yo ki te kouri dèyè ak touye Ahmaud Arbery, li di jiri yo te atake jenn gason 25 an tou senpleman paske yo te kouri pandan Nwa.

“Yo te pran desizyon yo pou yo atake Ahmaud Arbery nan antre yo, paske li te yon nonm Nwa k ap kouri nan lari a,” pwosekitè Linda Dunikoski te di jiri yo.

Agiman final Dunikoski a te bati sou prèv yo te prezante nan jijman ki fè konnen Arbery pa t janm vòlè anyen nan yon chantye konstriksyon nan katye Georgia kote li te touye l, epi tou li pa t janm reprezante yon menas iminan pou Gregory ak Travis McMichael oswa William Bryan, twa mesye yo te akize nan li. touye.

Nan dènye remak li nan jou 12 jijman ki te swiv ak anpil atansyon a, Dunikoski te kesyone tou lejitimite reklamasyon McMichaels ak Bryan ke yo t ap eseye egzekite yon “arestasyon sitwayen”. Li te diskite ke twa mesye yo pa t prezante okenn prèv epi yo pa t menm di ke yo te temwen Arbery vòlè nenpòt kay nan katye Satilla Shores.

Li te raple jiri yo ke dapre lwa eta Georgia ki gouvène arestasyon sitwayen yo, swadizan ofans lan ta dwe fèt nan “prezans sitwayen prive a.” Ofans lan ta dwe krim tou ― e menm si reklamasyon akize yo sou Arbery yo te valide, enfraksyon oswa flann se yon deli, pa yon krim.

Pwokirè Linda Dunikoski prezante yon diskisyon final bay jiri a pandan jijman Travis McMichael, Gregory McMichael ak William “Roddie” Bryan nan tribinal Konte Glynn nan Brunswick, Georgia, nan Lendi. Twa mesye yo akize pou touye Ahmaud Arbery ki gen 25 an nan mwa fevriye 2020 la.
Foto AP/Stephen B. Morton, Pool

Dunikoski te entèwoje tou reklamasyon Travis McMichael nan defans pwòp tèt ou, diskite ke li te agresè a nan pouswit mòtèl Arbery.

“Men bagay la, dam ak mesye,” Duikoski te di. “Ou pa jwenn reklamasyon oto-defans nan sèten sikonstans. … Si ou se agresè inisyal enjistis la, ou pa kapab reklame oto-defans. Si ou komèt yon krim kont yon moun, ou pa kapab reklame oto-defans.”

Dunikoski te di deklarasyon Travis McMichael nan jijman an te “konplètman fè” e yo te konfli ak deklarasyon li te deja bay lapolis, ki gen ladan reklamasyon sou bato pwopriyetè pwopriyete a Larry English, ki soti nan ki angle te pretann ke yon moun te vòlè ekipman elektwonik an 2019.

Angle se te pwopriyetè chantye konstriksyon kote akize yo te di yo te wè Arbery. Nan yon depozisyon anrejistre, sepandan, angle te temwaye ke pa gen anyen yo te vòlè nan sit la, ki gen ladan jiska jou Arbery yo te tire.

Pandan ke Travis McMichael refere li nan bato angle a sou stand a, li pa t janm mansyone li bay lapolis. Travis McMichael te temwaye tou pandan jijman an ke Arbery pa janm menase fè mal l ‘pandan rankont yo men jis kenbe kouri ale.

Avoka defans Kevin Gough te diskite Vandredi pase a ke Arbery te responsab pou pwòp lanmò li pa “soumèt” bay twa mesye blan yo, epi li kritike tou prezans pastè Nwa yo nan sal tribinal la. Travis McMichael te temwaye ke li te lonje zam li pou deskale sitiyasyon an ant li menm ak Arbery anvan finalman touye 25-ane fin vye granmoun lan.

Yo tout akize McMichaels yo ak Bryan pou krim krim, eseye komèt fo prizon ak akizasyon kidnapin. Yo menm tou yo fè fas ak akizasyon federal pou krim rayisab. Asasen Arbery ane pase a te pwovoke yon rekèt nasyonal apre videyo atak Bryan te pran an te vin viral.

Defans lan te kòmanse diskisyon final li lendi maten e li pral kontinye nan apremidi. Lè sa a, Jij Timothy Walmsley pral bay jiri a enstriksyon pandan jiri yo kontanple yon vèdik.

Makiyaj rasyal jiri a, ki gen 11 jiri blan ak yon jiri nwa, te vin an kesyon pandan dosye a. Walmsley te refize chanje konpozisyon jiri a akòz lwa Georgia ki limite otorite li.

Sous: HuffPost.com.

Pataje kòmantè ou anba a

Pòs pouswit jidisyè a: Yo te atake Ahmaud Arbery paske li te ‘yon nèg nwa kap kouri’ appeared first on Breaking News .Source: https://gt-ride.com/prosecution-ahmaud-arbery-was-attacked-because-he-was-a-black-man-running/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments