Saturday, December 4, 2021
Google search engine
HomeNewsKi pi bon fason pou rasanble pou jou ferye yo? Men...

Ki pi bon fason pou rasanble pou jou ferye yo? Men Kijan Diferan Fanmi Ap Jere Li.


Geti Imaj: CSA Printstock
AAA Travel prevwa 53.4 milyon Ameriken pral vwayaje pou Jou Aksyon de Gras, yon ogmantasyon 13% depi 2020.

Jou ferye 2021 yo pral diferan anpil de ane pase. Gen plis chans pou w trape epi gaye maladi a. COVID-19 Li te trè wo.

Nou gen vaksen kounye a. Anpil te gen rapèl la deja. Ameriken yo renmen vwayaje, ak AAA Travel te prevwa ke Ameriken yo pral vwayaje ak plis plezi pou sezon fèt la. 53.4 milyon Ameriken pral vwayaje Jou Aksyon de Gras sa a se yon ogmantasyon 13% sou 2020.

Menm Anthony Fauci, konseye medikal an chèf nan Mezon Blanch lan, te di ke li bon pou rasanble si ou menm ak manm fanmi ou yo pran vaksen konplè. (Se sa li te di ke li planifye pou l fè (Aksyon de Gras sa a.

“Si w pran vaksen epi fanmi w pran vaksen an, ou ka santi w byen pou w jwi yon fèt Thanksgiving tipik, Nwèl ak fanmi w ak zanmi pwòch,” Fauci, ki se direktè Enstiti Nasyonal pou Alèji ak Maladi Enfektye, te di nan yon entèvyou ki sot pase a. semèn Hosting pa Sant Politik inite toulede bò.

Natirèlman, tout moun diferan lè li rive nan sa yo konfòtab fè. Si w santi w pa alèz pou w fè aranjman pou yon moun oswa pou w ale lakay yon moun paske oumenm oswa yon moun ki pwòch ou gen iminokonpwomi, oswa paske w pa sèten sou sitiyasyon vaksinasyon yon moun, se prerogative w pou w ret tann.

Menm si w pran vaksen an total, ou ka enkyete w pou w antre an kontak ak moun ki pa pran vaksen an, epi moun ki te resevwa vaksen COVID-19 yo toujou kapab gaye COVID, apre tout.

Verite a se ke, prèske dezan apre pandemi an te kòmanse, anpil moun toujou fè evalyasyon risk anvan yo ale deyò. E sa se OK, te di sikoterapis Andrea Wachter.

“Sa yo se tan konplèks e kounye a, plis pase tout tan, li esansyèl pou onore verite ou si ou jwenn yon envitasyon pou fèt,” li te ekri nan HuffPost.

“Mwen te aprann ke sof si mwen vle fleksib, mwen pral mizerab. Nou menm lèzòm bezwen pi byen ekri plan nou yo ak kreyon olye de Sharpie… abandone imajinasyon nou sou fason bagay yo ‘ta dwe’ ye epi, olye de sa, fè sa ki pi bon nan sa ki ye.”

– Kristina Kuzmic

Si w reflechi sou li epi w santi w alèz pou w “bay tèt ou limyè vèt pou w ale, gen repons ou an: ale,” Wachter te di. “Espere ke ou ka swiv bezwen ou yo konsènan mask ak distans.”

Menm jan an tou, si ou jwenn yon limyè wouj epi ou ta pito rete lakay ou, “espere ke ou pral onore sa epi ou dwe onèt ak lame a,” li te di. “Mwen ta espere ke nenpòt moun ki gen sousi pou ou ta vle ou fidèl ak tèt ou.”

Men, si ou pa sèten sou ale – limyè jòn! ― eseye imajine w asiste epi wè ki jan w santi w konsènan sa. Lè sa a, ou ka imajine tèt ou pa prale, epi remake reyaksyon fizik ak mantal ou. Wachter te deklare ke pafwa yon opsyon ap pi bèl pase lòt la.

Li te ekri: “Li enpòtan toujou pou w fidèl ak tèt ou, men jodi a, li esansyèl. (Plan Wachter la? “Plan jeneral mwen yo se sitou pou m alèz lakay mwen ak mari m, men mwen te toujou prefere sa pou sosyalize! Nou gen yon sèl envite pou jou ferye epi apre animatè a te di m nou ta pral manje deyò e ke nenpòt moun ki pa pran vaksen an. ta bezwen teste, mwen aksepte.”)

Kèk lektè te di nou ke tout moun nan fanmi yo te dakò pou yo fè yon tès rapid COVID anvan yo te parèt nan evènman yo.

Geti Images – M_a_y_a
Kèk nan lektè nou yo te pataje ak nou yo akò pou fè yon eskanè COVID rapid anvan yo parèt nan evènman yo.

Ki plan ou ye? Anba a se 15 lektè ki pataje plan yo pou rasanbleman jou ferye yo pandan peryòd sa yo toujou etranj.

Pou klè ak style, repons yo te modifye.

1. “Pou fanmi mwen, kominikasyon se kle. Olye pou yo fè sipozisyon oswa jis fè sa ki fè m ‘pèsonèlman konfòtab, mwen te gen anpil konvèsasyon ak divès manm nan fanmi an (endividyèlman, pou li pa vire nan yon gwo diskisyon nan mitan moun ki pa dakò ak pwen de vi youn lòt) , mande chak sa yo te konfòtab ak osi lwen ke rasanbleman pou jou ferye yo, ki enkyetid yo te genyen ak si te gen nenpòt prekosyon siplemantè nou ta ka pran pou fè yo santi yo pi an sekirite. Sa a te espesyalman enpòtan ak fanmi ki pi gran ki deja gen pwoblèm sante, e menmsi yo te pran vaksen, yo pa vle riske pran COVID.

Li te lakòz animozite, divizyon, ak dezakò pami manm fanmi yo ak zanmi yo. Sa a te pi move bagay ki te pase nan ane ki sot pase a. Jou ferye yo sipoze sou reyini ansanm ak konsantre sou renmen ak lajwa ak rekonesans, men li enposib fè sa san yo pa kominikasyon ouvè, respè. Pandan ke nou toujou ap travay sou detay yo, pral gen yon kantite pi piti evènman olye. Olye pou yo gade li kòm yon move bagay, mwen wè li kòm yon fason yo selebre (epi jwi manje bon gou) sou plizyè jou olye de yon sèl sèlman, epi redwi estrès ak enkyetid pou manm fanmi ki pa konfòtab ak gwo rasanbleman. . Mwen te aprann ke sof si mwen vle fleksib, mwen pral mizerab. Nou menm moun bezwen vin pi byen nan ekri plan nou yo ak kreyon olye de Sharpie, epi pou nou chwazi abandone fantasy nou sou ki jan bagay yo ‘ta dwe’ ye epi, olye de sa, fè pi bon nan sa ki ye. (Menm si ‘sa ki’ se konplètman diferan de jan li te toujou ye.)” ― Otè Kristina Kuzmic

2. “Pitit fi mwen an ap fè Thanksgiving lakay li. Gen kèk nan moun ki pral la yo pa pran vaksen, kidonk mwen menm ak patnè mwen – nou tou de nan 70 an – pral fè yon drive-by epi ranmase manje, men nou pa pral antre nan kay la.” ― Jean, Arkansas

3. “Sezon fèt sa a pral premye rasanbleman fanmi nou anndan kat mi. Nou ap jwi manje al fresco e pa gen yon briz cho ki asire nou tout nou anfòm. Olye de sa, mwen pral chita anfas de manm fanmi ki refize pran vaksen an. Li ta ka fè Nouyòkè a soti nan mwen, epi mwen pral oblije fè tout sa mwen kapab pou m pa leve kanpe epi rele, ‘Èske nou tou de enbesil?’ Oswa, petèt de deseni k ap viv sou kòt opoze a ta ka adousi m ‘souri ba yo epi di, ‘Mes, viris la pral jwenn ou, monchè.’ Nenpòt fason, mwen pral chita sou yon tab ak moun mwen renmen. Moun mwen respekte… pou pi fò.” ― Andrea Tate ekriven kalifòni,

Yon lektè te blag ke li pral chita sou yon tab ak moun ki vaksen ak moun ki pa vaksen li renmen ak respekte, "pou pati ki pi."

Geti Images: lisegagne
Yon lektè te bay blag ke li ta pral chita ak moun ki pa vaksen oswa ki te pran vaksen, ke li te renmen ak respekte “pou pifò nan li.”

4. “Mwen se yon epidemyolojis. Fanmi nou an pral fè yon lòt “fanmi imedya sèlman” Jou Aksyon de Gras ane sa a paske timoun ki pi piti nan fanmi nou an poko pran vaksen an nèt. Genyen tou kèk manm fanmi ki gen kondisyon iminokonpwomi, kidonk n ap fè tout sa nou kapab pou asire tout moun rete an sekirite pandan n ap tann pou tout lòt moun pran vaksen konplè. Vaksen COVID-19 yo disponib sèlman pou timoun ki gen laj 5-11 ane nan dat 2 novanm 2021. Sa vle di yo p ap vaksen yo nèt nan Jou Aksyon de Gras. Timoun nan dwe pran de (2) dòz vaksen COVID-19 pou l kapab pran vaksen an nèt. De plis vaksen yo mande apre sa. Yon peryòd omwen de semèn nesesè pou dezyèm piki a. Manm fanmi yo pa ta dwe santi yo an sekirite ke yon sèl piki ase pou pwoteje pitit yo. Pou moun ki rate opòtinite a, pral gen yon fèt kote tout moun pran vaksen an nèt.

Gen kèk konsèy si w ap rasanble ane sa a: Panse ak kouch pwoteksyon kont COVID tankou kouch fwomaj Swis – chak kouch endividyèl gen twou nan li epi li pa efikas 100% poukont li. Si ou konbine kouch, (sa vle di kouch yo ka konbine (sa vle di, mask + deyò + distans) epi yo trè efikas. Fanmi yo ta dwe kenbe konsèp sa a nan tèt ou lè yo ap mennen timoun yo ki pa vaksinen oswa pasyèlman vaksen yo nan rasanbleman.” ― Katrine WallaceDr Judith, yon pwofesè asistan nan epidemyoloji nan University of Illinois Chicago

5. “Se mwen menm ki vwayaje. Mwen pral vole lakay mwen soti nan kòt lès pou rive nan mitan lwès la. Mwen konplètman vaxxed ak ranfòse, mwen toujou mete yon mask epi mwen teletravay. Mon pa konnen si mon pou al pli lwen ki pou met en N95 dan bann avyon parey mon’n fer lannen pase, me mon pou ankor en doub mask. Mwen pral sèlman lakay mwen nan fanmi imedya mwen epi rete nan kay la pandan mwen lakay mwen. Tout fanmi mwen an vaxxe epi yo konnen mwen iminokonpwomi, kidonk tou de paran yo pral ranfòse lè mwen lakay mwen. Si mwen santi mwen pa sèten apre vòl mwen an (sa vle di si moun ki nan ayewopò a mete mask ak lòt bagay konsa. Mwen pral gen anpil chans fè jan mwen te fè ane pase a: mete yon mask lakay mwen jiskaske mwen jwenn yon tès COVID. Mwen santi mwen anpil. pi bon pou m ale lakay vakans sa a pase m te fè an 2020. ”— Sara, Maryland

Gen kèk lektè ki rete soude ak reyinyon Zoom yo oswa rasanbleman nan kay sèlman nan sezon fèt sa a.

MesquitaFMS atravè Geti Images
Gen kèk moun ki toujou rete soude ak pati fèt yo Zoom oswa evènman fanmi sèlman.

6. “Nou pral sote ankò pou dezyèm ane a yon ranje. Manman mwen tou iminokonpwomi. Yo se nimewo en priyorite nou. Nou tout gen benediksyon pou nou pataje yon kay, e kòm mwen pa konnen sitiyasyon lòt moun, nou p ap vizite pèsonn ane sa a.” ― LeDonna, Ilinwa

7. “Nou gen yon fanmi ansanm ki gen diferan sitiyasyon medikal prive men ki pa trete lòt la tankou manm mwens diy nan sosyete a. Mwen ta pito jwi tan mwen ak moun mwen renmen yo chak chans mwen genyen olye pou m viv ak regrèt pou m pa wè yo.” ― Erica, Ontario Kanada

8. “Pou jou ferye, mwen pral rete lakay mwen sitou epi chwazi yon jou pou m soti ak zanmi (tout yo pran vaksen) pou manje deyò. Nou te pran yon desizyon ansanm ke nou pa pral vole vizite fanmi sof si li absoliman nesesè. Desizyon sa a te enspire lajman pa eksperyans difisil mwen sot pase yo. Li te nesesè pou vwayaje soti nan peyi a vizite yon fanmi ki te soufri nan pwoblèm sante grav. Orè mwen an te deranje lè mwen te oblije rete tann nan diferan èpòt. Te gen anpil anile vòl ak reta. Menm aranjman an aplike pou vwayaje nan fanmi Ozetazini Nou dakò ke nou pral pran avyon sèlman lè gen sitiyasyon ijans. Se pa sa nou prefere, men sanble ke nou pral oblije fè lapè ak sitiyasyon an. Fanmi nou yo gen moun ki aje, e jèn yo dwe pran swen yoSource: https://gt-ride.com/what-is-the-best-way-to-gather-for-the-holidays-heres-how-different-families-are-handling-it/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments