Dapre rechèch ki sot pase yo, kantite ka pedyatrik COVID-19 ogmante pa 32% konpare ak de semèn anvan.

Akademi Pedyatri Ameriken an, an kolaborasyon ak Asosyasyon Lopital Timoun yo, te itilize done ka nan nivo eta a, li te ekri ke prèske 6.8 milyon timoun te teste pozitif pou viris la depi pandemi an te kòmanse, apati 18 novanm.

Gwoup yo te deklare ke prèske 142,000 ka timoun yo te kreye semèn sa a, yon ogmantasyon nan 32% sou de semèn anvan yo. Malgre ke ka timoun yo desann soti nan yon maksimòm de 252,000 nan semèn ki fini 2 septanm nan, ka COVID yo rete trè wo nan mitan timoun yo.”

COVID-19 OGMANTE MORTAN NAN GROSSYON: REACH

Kantite ka timoun COVID-19 yo monte a plis pase 100,000 pou kenzyèm semèn nan yon ranje. Depi kòmansman mwa septanm nan gen plis pase 1.7 milyon ka timoun.

Depi kòmansman pandemi an, timoun yo reprezante 16.9% total de ka kimilye yo epi timoun yo te 25.1% nan ka COVID-19 rapòte chak semèn pou semèn ki te fini 18 novanm lan.

Nan epòk sa a, to jeneral timoun COVID-19 la te 8.992 pou chak 100,000 timoun. Selon rapò, 22.2% Ameriken yo gen mwens pase 18 an.

Rapò sou ka timoun COVID-19 yo te monte soti 11 novanm pou rive 18yèm. Sa a se 25.1% plis pase ka yo te rapòte chak semèn anvan yo.

Nan 2 semèn ki soti 4 novanm pou rive 18 novanm, kantite ka timoun COVID-19 yo te ogmante de 4% depi kòmansman pandemi an.

Malgre ke AAP a,…