Yo te akize touye twa Blan sou mesye Blan yo. Ahmaud ArberyLi te sèlman swiv nan silans GeorgiaDapre diskisyon final Lendi a, yon temwen lajistis te di ke “li te yon gason Nwa k ap kouri nan lari a”.

Linda Dunikski, yon gwoup milis nwa ki te rasanble deyò Tribinal konte Glynn te di jiri yo ke twa mesye yo te fè sipozisyon e yo te sipoze sou jounen an.

Travis McMichael (35), papa l Greg McMichael (65) ak William “Roddie Bryan (35) yo akize de asasina, atak agrave ak fo prizon an koneksyon avèk lanmò nan fiziyad nan Arbery nan dat 23 fevriye 2020.

TRAVIS MCMICHAEL admèt ARBERY pa te rankontre okenn menas anvan MCMICHAEL LEVE ZAM li

Greg McMichael te di envestigatè yo ke li te wè Arbery “trape yon—” bò lakay li nan dimanch apremidi sa a nan Satilla Shores. Papa a te rele pitit gason l ‘ak mesye yo te pwan zam yo epi yo te vole nan pick-up yo pou kouri dèyè jenn gason an 25-ane, ke yo te kwè se te yon kanbriyolè. Bryan te rantre nan kouri dèyè a pita sou kamyon li.

Pwokirè Linda Dunikoski prezante yon diskisyon final bay jiri a pandan jijman Travis McMichael, papa l, Gregory McMichael, ak William.

Pandan pouswit la, Greg McMichael, yon polisye retrete, te rele “Sispann oswa mwen pral soufle tèt f-wa ou!” Dunikoski te pale ak jiri yo.

Jenn gason an pa t di mesye yo yon mo, li pa t menase yo ni lonje zam, li di.

JIJÈ AHMAUDARBERY – DEFANS MANDE JIJ KONSÈNAN EKJIZYON REV. JESSE JACKSON, TRIBINAL

Bryan ak McMichaels te kapab bwat nan Arbery nan konklizyon an nan kouri dèyè a. Travis McMichael, yon ansyen mekanisyen nan Gad Kòt Ameriken an, te soti bò kote chofè a nan pickup li ki fè ralenti epi li leve fizi li a.

Travis McMichael koute youn nan avoka li yo pandan yon odyans sou mosyon nan tribinal Glynn County, jedi 4 novanm 2021, nan Brunswick, Ga.

Arbery te kouri dwat sou machin Travis McMichael a epi answit vire agoch ​​nan direksyon l. Bryan te anrejistre yon pati nan rankont fatal la lè l sèvi avèk telefòn selilè li.

Dunikoski te deklare, “Sa a se te yon itilizasyon fòs twòp.” Yo te tire l e yo te touye l apre yo te atake l. Yo pa ka fè reklamasyon pwòp tèt ou defans anba lalwa paske yo te premye agresè ki pa jistifye.”

Yo te kaptire Arbery senk fwa sou siveyans nan yon kay nan katye a. McMichaels yo te idantifye l nan pye a. Li pa janm te akize pou vòlè anyen.

Konbinezon foto anrjistreman Glynn County, Ga., Sant Detansyon bay, montre, apati goch, Travis McMichael, papa l, Gregory McMichael, ak William.

Travis McMichael te temwaye semèn pase a ke li t ap eseye fè arestasyon yon sitwayen epi kenbe Arbery jiskaske lapolis rive. Lwa sa a te pèmèt nenpòt moun yo arete yon sispèk nan yon krim, byenke li te prèske konplètman aboli apre fiziyad la.

Dunikoski te di ke Arbery te yon senp “lookie loo”, ki moun ki, nan pi bon, te koupab deli-kontresyon.

AHMAUD ARBERY TIAL: JEURORS GEORGIA PA OBLÈ FÈ ODI PRÈV EXPLOZIF

Jason Sheffield, youn nan avoka Travis McMichael yo, te diskite ke Arbery se te yon entrigan ki te repete retounen nan kay la anba konstriksyon apre li te chase nan pwopriyete a.

Konpòtman sa a te fache yon katye ki te deja temèt ki dènyèman te frape pa yon kantite kase ak vòl.

Avoka defans Greg McMichael Laura Hogue prezante yon diskisyon final bay jiri a pandan jijman Travis McMichael, papa l, Gregory McMichael, ak William. "Roddie" Bryan, nan tribinal Glynn County, lendi 22 novanm 2021, nan Brunswick, Ga.

Travis McMichael, yon manm jiri ki prèske blan sou tab temwen an te deklare ke li te tire nan defans pwòp tèt ou apre Arbery te atake l. Li te pwan zam li tou.

Sheffield te deklare, “Sa a se absoliman ak terib trajik.” Sheffield te di, “Se la lwa ak trajedi yo mare.” Lalwa pèmèt ou defann tèt ou.”

AHMAUDARBERY LANMÒ 12 MOUN JIMI KONSISTE 11 JAUR BLAN MALGRE PWOTESSYON NAN LAJOURS

Laura Hogue se te youn nan avoka Greg McMichael. Li te deklare ke Arbery ta antre nan yon rezidans ki pa okipe epi komèt vòlè.

Jiri yo te di pa li ke “Li te yon entrizyon lannwit e sa te tèt chaje.”

Avoka defans Kevin Gough pale pandan jijman Greg McMichael ak pitit gason l ', Travis McMichael, ak yon vwazen, William.

Arbery te, dapre li, kòz prensipal pwòp fini trajik Arbery a. Li te repete fofile nan kay ki pa t ‘li yo epi answit kouri ale. Lè li te wè li, li te aji pa karaktè e li te chaje yon nonm ki pa gen rapò ak yon zam.

Avoka Bryan a, Kevin Gough, te deklare ke Bryan pa t kowòdone ak kodefandan yo e li pa t ame oswa kolabore nèt ak envestigatè yo.

Avoka a te refize sèvi ak kamyon l lan Bryan pou l mete Arbery sou wout yo.

KLIKE LA POU JWENN APLIKASYON FOX NEWS

“Eske se pa lè, se pa lè, dam ak mesye, pou nou voye Roddie Bryan lakay?”

Pa gen moun ki te akize nan fiziyad la jiskaske videyo Bryan te koule sou Entènèt, sa ki te pwovoke indignasyon nasyonal la. Biwo Envestigasyon Georgia te sipoze ka a.

Akizasyon federal krim rayisab yo te pote tou kont mesye yo.