NOUVOOu ka koute Atik Fox News kounye a!

Pandan sitwayen yo ap lite pou yo fè fas ak yon vag krim fou, ki jan yo ka pi enfòme? Lang.

Wi, kòm zèv yo vin pi mal, yo kwè se mo yo ki dwe chanje, pa konpòtman an.

Pa egzanp, nou te wè anpil piyaj semèn sa a. Men, ou konnen sa ki pi mal? Ou rele li vòl.

PROF. LORENZO BOYD – Piyaj refere a moun ki abite nan vil koulè ak moun ki fè yon bagay ki sanble. Si yo ap fè egzakteman menm bagay ak nou, lè sa a nou pa konn sèvi ak mo sa a pou yo.

Men tann! Koulè dikte lang lan. Joy Reid se li ki defini sa pou nou.

‘ESPÈ’ DEKRIPSYON POU PRETISYON KONT ITILIZ YON TERMEN ‘PIYAJ’ POU DEKRI VÒL GWO ECHÈL CALIFORNIA

Èske se yon bagay nou ta dwe rele kriminèl blan? Mwen ta di krim kolye blan, men li diman pran yon Ph.D. nan finans kraze fenèt la nan yon CVS.

Nou ap eseye pwoteje santiman piyay Blan yo. Petèt yo se jis pòv Blan ki bezwen plizyè douzèn valiz chè pou yo siviv. Men, mwen devine si nou jwenn yo se Nwa, Lè sa a, li tounen nan piyaj?

Medya òganize yo rele masak sitwayen Wisconsin nan Wisconsin yon “Aksidan Parad mòtèl.”

Se te kòmsi balon lè cho Mickey Mouse ak yon liy elektrik te fè kolizyon. Sa ta pi bon bagay Disney te fè nan ane sa yo.

Videyo

Medya yo nan yon konfli enterè. Yo gaye manti sou Kyle Rittenhouse pou yo ka souke tansyon rasyal nan…