Wednesday, December 1, 2021
Google search engine
HomeNewsGouvènè DeSantis siyen kat pwojè lwa ki limite manda pou vaksen an...

Gouvènè DeSantis siyen kat pwojè lwa ki limite manda pou vaksen an Florid


Gouvènè Florid Ron DeSantisRepublican (R), ki te opoze ak mezi rediksyon COVID-19 nan sante piblik, te siyen Jedi kat bòdwo ki limite egzijans vaksen yo.

Pwojè lwa yo, ke lejislatè yo te adopte pandan yon sesyon lejislatif espesyal yo te rele espesyalman pou objektif sa a, lajman anpeche patwon yo mande anplwaye yo pran vaksen kont viris la anvan yo retounen travay – yon bagay administrasyon Prezidan Joe Biden te mande pifò konpayi yo fè.

Avèk siyati DeSantis la, kounye a Florid se premye eta nan peyi a ki adopte yon lwa ki enpoze amann posib sou anplwayè yo pou manda vaksen yo. Pwojè lwa yo pèmèt anplwaye yo refize tou pou egzijans vaksen yo lè yo sibi tès peryodik oswa yo mete ekipman pwoteksyon tankou mask nan travay yo epi anile otorite chirijyen jeneral eta a pou mande vaksen yo.

Gouvènè a te pale de Brandon, Florid, Jedi, te fè konnen mouvman rapid pwojè lwa yo atravè lejislati a e li te di ke yo t ap ede moun kenbe travay yo.

“Ala fen jounen an, pèsonn nan Florid pa ta dwe pèdi travay yo sou jab sa yo,” li te di, refere li a vaksen yo. “Nou vle moun yo kapab travay epi nou vle moun yo kapab bay fanmi yo, nou vle moun yo kapab gen mwayen pou yo viv. Epi se jis fason sa pral ye nan eta sa a.”

Pandan ke DeSantis ak lòt Repibliken yo te okòmansman plis aliyen ak Demokrat ak ekspè sante piblik sou pouse vaksen yo, te gen yon chanjman. Sa a te malgre lefèt ke anpil moun gen opinyon san fondman ak marginal ke vaksen yo ka danjere.

DeSantis se yon defansè vokal pou vaksen yo. Mesaj li te klè ak byen fò lè vaksen yo te kòmanse woule pi bonè nan ane a. Cozied upLi te parèt nan kontenjan marginal moun ki pale, gaye move enfòmasyon sou vaksen yo epi li pa korije yo. Kounye a li rele vaksen an “piki” oswa “piki,” jan li te fè nan Brandon nan Jedi, imite diskou vaksen ensèten yo kenbe nan rasanbleman ak sou medya sosyal.

Sous: HuffPost.com.

Pataje kòmantè ou anba a

Pòs la Gouvènè DeSantis siyen kat pwojè lwa ki limite manda vaksen yo nan Florid parèt an premye sou Breaking News.

Source: https://gt-ride.com/gov-desantis-signs-four-bills-limiting-vaccine-mandates-in-florida/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments