Etidyan Fox News di ke penti George Floyd kòm Jezi Kris la nan yon inivèsite Katolik se te idolatri “eretik, ak blasfem”.

Blayne Clegg, yon jinyò nan Inivèsite Katolik Amerik la, te choke lè li te wè tablo a pandye deyò chapèl lekòl lalwa a kèk semèn de sa.

Clegg te di Fox News, “Genyen yon liy delika ant rekonèt diyite nannan ak jistis lèzòm te fè nan imaj Bondye a ak aksepte politik pwogresis ebri.”

Tablo “Mama” Kelly Latimore a montre yon manman ki nan lapenn pou pitit li epi li sonje eskilti “La Pieta” Michelangelo a, dapre lekòl la. Michelangelo dekri Mari Vyèj la kenbe Jezi Kris la.

REMESIMAN RAPLE USA KE AMERIKEN SE YON PEP KI GEN GWO LAFWA.

Siyal la chak jou rapòte tou sou tablo ki idantik ki pandye nan biwo ministè a.

Clegg te di ke reyaksyon elèv yo te “inivèsèl negatif” nan penti Clegg la. Fox News rapòte ke Clegg pa t sezi pa sa. Mwen poko jwenn nenpòt moun ki te kapab bay okenn jistifikasyon teyolojik serye pou kalite idolatri sa a.

Clegg te deklare ke Jezi te dekri ak anpil ras men Jezi pa janm parèt tankou yon lòt bagay pase Jezi, pitit gason Bondye Toupisan an ki san peche. Clegg te di: “Pa janm gen okenn ikonè oswa teyolojyen Katolik ki respekte ki te reprezante Jezikri ak yon lòt moun.”

Latimore te reponn “Wi” lè yo te mande si tablo a se te nan Floyd oswa Jezi. Floyd te fè yon apèl pou manman l nan…