Wednesday, December 1, 2021
Google search engine
HomeNewsDepatman Jistis Depatman Jistis.

Depatman Jistis Depatman Jistis.


WASHINGTON (AP) — Pwokirè Jeneral Merrick Garland te mande avoka ameriken yo atravè peyi a pou yo bay priyorite rapidman pouswit krim federal yo ki fèt sou vòl komèsyal yo pandan ofisyèl federal yo ap fè fas ak yon kantite istorik envestigasyon sou konpòtman pasaje yo.

Memo Garland, ki te pibliye Mèkredi, mete aksan sou Depatman Jistis la angaje l pou l pouswiv agresif pasaje vyolan ki atake manm ekipaj yo oswa ki mete sekirite lòt pasaje yo an danje. Lwa federal entèdi pasaje yo entèfere nan zafè ekipaj vòl yo, tankou atak, entimidasyon, ak menas manm yo.

Garland te deklare ke pasaje sa yo pi danjere pase anplwaye yo. “Yo anpeche pèfòmans nan devwa kritik ki ede asire vwayaj avyon an sekirite. Menm jan an tou, lè pasaje yo komèt zak vyolan kont lòt pasaje yo nan limit fèmen yon avyon komèsyal, konduit la mete tout moun abò a an danje, “li te di.

Nan memo a, li te note tou ke Administrasyon Federal Aviyasyon an te rapòte anpil ensidan bay FBI la – li mennen ankèt sou kèk latwoublay nan vòl epi li ka bay amann sivil bay pasaje ki deranje – kòm yon pati nan yon “pwotokòl pataje enfòmasyon” ant de ajans yo. .

Yon deklarasyon FAA byen bonè nan mwa a te deklare ke li te lanse 950 envestigasyon ane sa a sou konpòtman pasaje yo nan avyon. Sa a se pi…Source: https://gt-ride.com/justice-dept-justice-dept/

https://gt-ride.com

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments