NOUVOKounya ka tande Fox News!

Mwen te di nan mwa mas pral gen anpil remò achtè lè votè yo te wè sa Joe Biden ak Demokrat yo te fè ak kontwòl total sou Washington. Sa a te yon egzajerasyon.

Dènye sondaj USA Today, Suffolk University ak lòt sous te montre ke 46% nan moun ki repond te panse Biden te fè yon pi mal travay nan biwo ke yo te antisipe. Sa a gen ladan 16% votè ki te vote pou Biden. Nan yon sondaj ki te pibliye pa ABC News, Washington Post ak lòt moun, Repibliken yo te gen yon avantaj 10 pwen nan vòt kongrè a jenerik, ki te pi gwo maj ki te janm anrejistre nan istwa 40 ane li yo.

Men sa ki ta dwe vrèman pè Demokrat k ap lite pou yo kenbe kontwòl majorite nan Sena Ameriken an: nan eta ki pral deside majorite a (Arizona, Florid, Georgia, Kawolin di Nò, New Hampshire, Nevada, Pennsylvania ak Wisconsin), Repibliken yo kenbe yon 23. -Pwen plon nan bilten vòt jenerik la. Nimewo sa yo konfòm ak biwo vòt nou te fè nan Komite Nasyonal Repibliken Senatoryal (NRSC) ki montre votè yo toupatou rejte ajanda Demokrat yo.

TSUNAMI, VOTÈ, KÒMANSE DEMOKRAT NYE

Li pa difisil pou eksplike poukisa Biden ak Demokrat yo ap bouke politikman. Yo te mal konprann eleksyon 2020 la.

Biden ak Demokrat yo te santi yo te gen manda pou chanje Amerik fondamantalman. Yo ap pouse pou yon ekspansyon masiv nan eta byennèt la; yon ogmantasyon masiv nan depans federal, taks ak dèt; yon ajanda sosyal radikal; yon kontwòl federal nan eleksyon yo; amnisti ak fwontyè louvri; ak yon politik etranjè fèb ki anbarase nou sou sèn mondyal la.

Videyo

Rezilta yo: dosye enflasyon ki lakòz pri machandiz chak jou monte anlè, dosye imigrasyon ilegal, dosye dèt, ak 13 Ameriken ki mouri nan Afganistan.

Viktwa Glenn Youngkin te genyen nan Vijini – ansanm ak gwo viktwa Repibliken yo te genyen nan bilten vòt nan New Jersey, Pennsilvani, New York ak Texas – ta dwe yon apèl pou Demokrat yo.

Ameriken yo bezwen konnen ke Demokrat yo gen yon plan aktif ak ekspre pou mete nasyon nou an an danje.

Nou te wè, nan yon sondaj apre eleksyon nan Vijini ki te fèt pa NRSC ak Asosyasyon Gouvènè Repibliken an (RGA), ke votè yo kwè fòtman peyi a ap dirije move chemen an. Votè yo konnen ke gwo ajanda gouvènman Demokrat yo ak dosye depans federal yo ap lakòz enflasyon epi fè li pi difisil pou peye machandiz debaz yo. Votè yo konnen lekòl yo dwe anseye lekti, ekriti, ak aritmetik. Yo pa ta dwe eseye fòse elèv nou yo nan sijè radikal tankou teyori ras kritik.

Olye de sa, Demokrat yo ap ogmante efò yo pou yo pase yon ajanda ke votè yo rejte fondamantalman. Yo ap redouble efò yo pou yo pase yon ajanda ke votè yo fondamantalman rejte.

KLIKE LA POU JWENN BULLETIN OPINYON NOU

Sa se yon gwo nouvèl pou chans Repibliken yo genyen pou genyen tounen Chanm ak Sena ane pwochèn. Men, nou pa ka konte sou sòt Demokrat yo pou kont li (menm si sa ede).

Chak jou, NRSC pase tan defini Demokrat yo kòm radikal. N ap rive jwenn elektè Panyòl yo, elektè banlye yo ak votè klas travayè yo atravè peyi a – paske chemen nou an pou viktwa se nan elaji kat jeyografik la pa sèlman jeyografikman men demografikman.

Jwè pouvwa pou semèn nan: Vijini Lt. Gouvènè-eli Winsome Sears Videyo

Gen anpil gwo kandida atravè nasyon an. Komite Nasyonal Repibliken an ap ede nou nan batay legal pou pwoteje mezi sekirite elektoral ki gen bon sans nan plizyè eta. Nou te envesti plizyè milyon nan konstriksyon operasyon dijital pou ranmase lajan nou an epi – sou baz enèji ak sipò de baz yo – ap depase tokay Demokrat nou yo chak mwa.

KLIKE LA POU JWENN APLIKASYON FOX NEWS

Li t ap yon elimine nèt si eleksyon an te fèt jodi a. Men, se pa sa. Nan yon ti kras plis pase yon ane, eleksyon an pral fèt. Sa vle di ke kounye a se pa bon moman pou kòmanse mete fren yo sou. Li lè pou nou kenbe pye nou sou gaz la. Li enpòtan pou Ameriken yo konprann ke Demokrat aktivman ak fè espre chèche detwi peyi yo.

Chak jou nou pral asire w ke sa pa rive jiska 2022.

KLIKE LA POU PLIS ENFÒMASYON SEN. ROCK SCOTT