Monday, November 29, 2021
Google search engine
HomeNewsChanjman klimatik: Poukisa yo aprann timoun yo echwe nan lekòl yo

Chanjman klimatik: Poukisa yo aprann timoun yo echwe nan lekòl yo


Chanjman klimatik: Poukisa yo aprann timoun yo echwe nan lekòl yo

Zoya Mateen
BBC News, Delhi

Pibliye
12 èdtan de sa

Pataje

Sous imaj, NurPhoto
Caption imaj

Dapre ekspè yo, timoun ki ekspoze a pwoblèm chanjman nan klima bonè ka ede yo prepare pou avni yo.

Shamayel Zaidi se yon pwofesè lekòl Endyen ki bay chak elèv li yo menm devwa a: yon prezantasyon sou youn nan twa sijè: konsyantizasyon konsomatè, dirab anviwònman an, oswa pwoblèm sosyal.

Li te di ke anviwònman se yon bagay prèske pèsonn pa chwazi. Piske danje chanjman klimatik yo pi evidan pase tout tan, tanperati yo monte pi vit pase tout tan. Glasye yo ap fonn pi vit epi siklòn vyolan ak dife sovaj yo ogmante. Sa a te mete timoun yo nan risk.

Sepandan, nan lekòl rezidansyèl Varanasi a, Mesye Zaidi te deklare ke elèv yo pa pran swen paske yo pa te enfòme sou grav nan chanjman nan klima.

Li te di, “Sòf si kominote w la ap afekte pa inondasyon oswa lòt dezas,”

Li te di ke inegalite jwe yon pati tou. Gen kèk nan etidyan mwen yo ki enterese pale sou chanjman nan klima. Anpil nan elèv mwen yo soti nan kay kote sijè sa yo pa diskite nan fanmi yo.

  • Peyi Zend pa dwe inyore avètisman katastwòf klimatik la
  • Gid la senp pou konprann chanjman nan klima

Greta Thunberg (15 ane) te kòmanse grèv lekòl la nan Sweden pou mete aksan sou chanjman nan klima nan ane 2018. Li te vin byen vit yon mouvman jèn dirije. Premye fwa ke timoun ak adolesan te mache nan lari yo nan chak kontinan te mande pou yo pran aksyon klima a se nan 2018, se te kòmansman an.

Depi lè sa a, timoun yo te devan ak sant nan batay kont yon mond de pli zan pli chofe. Kounye a yo ap pouse lekòl yo pou yo mete chanjman nan klima nan kourikoulòm lekòl yo.

Pwofesè Dr Ayoob Shifi nan Inivèsite Hiroshima se yon asosye ak otè Panel Entègouvènmantal Nasyonzini sou Chanjman Klima.

Nouvèl Zeland, Itali, ak Nouvèl Zeland deja gen klas chanjman klima nan lekòl segondè. Grann Bretay te deklare ke yon nouvo estrateji pou anseye chanjman klima nan somè COP26 la. Dènyèman, Narendra Modi, Premye Minis Endyen, te deklare ke te gen yon bezwen pou “estrateji adaptasyon chanjman klima” yo dwe enkli nan kourikoulòm lekòl la.

  • Èske objektif klima peyi Zend yo ap reyalize?
  • “Timoun yo enkyete sou lavni an”

Peyi Zend pa gen kounye a kourikoulòm chanjman nan klima. Men, sèten aspè tankou dirabilite yo kouvri anba parapli etid anviwònman an. Sa a se obligatwa pou lekòl ak kolèj.

Pwofesè Sharifi te di ke ansèyman edikasyon sou chanjman nan klima esansyèl pou peyi Zend, ki espere wè ibanizasyon rapid ak kwasans popilasyon nan pwochen dekad la.

Timoun ki konnen efè devlopman ki pa dirab sou anviwònman yo gen plis chans pou yo chwazi yon vi ki pa gen mwens kabòn.

Pratik sa a te adopte pa kèk lekòl Endyen. Lekòl Shri Ram nan vil Gurgaon anseye timoun yo kijan pou yo plante pye bwa, fè pwojè resikle epi diskite sou chanjman move tan ak enplikasyon sosyal ak ekonomik anviwònman an.

Sharda Sagar ki anseye syans anviwònman ak sosyal nan lekòl la, te di, “Li ta ka pa yon sijè per se men gen yon kourikoulòm pou anseye timoun yo sou Chanjman nan Klima epi li gen nòt.”

Espè yo di ke metòd ansèyman ki egziste deja yo pa adekwa pou rezoud pwoblèm sa a.

Keya Lamba te deklare ke kourikoulòm anviwònman an plis konsantre sou edikasyon deyò ak lanati, men li pa adrese fason moun kontribye nan chanjman nan klima.

Ansanm ak Shweta Bahri (yon ekspè nan politik edikasyon), Madam Lamba te fonde Earth Warriors, yon pwogram chanjman klima pou timoun.

Earth Warriors bay yon seri modil aprantisaj apwopriye pou timoun ki gen laj 3-7 ane. Yo prezante sijè konplèks tankou chanjman nan klima atravè karaktè anime ak chante. Leson yo sèvi ak materyèl natirèl ak resikle tankou bwat katon, baton, ak fèy.

Dapre Madam Bahri, objektif la se pa sèlman edike timoun yo sou konsèp enpòtan, men tou fè yo santi yo tankou “sipè ewo”, epi fè yo reyalize ke aksyon endividyèl yo ka kontribye nan pwoteje anviwònman an.

Kou sa a tou anseye pwofesè yo ki jan yo apwoche sijè a nan yon fason “ki pa pè ak pozitif”.

Yo te pilote kourikoulòm sa a nan UK, Etazini, Botswana ak Botswana. Lè sa a, li pral prezante nan peyi Zend nan yon ti ponyen nan lekòl primè prive kòmanse nan mwa fevriye. Madam Lamba te deklare ke byenke sa a se yon premye etap, objektif final la se te kreye yon kourikoulòm konplè nasyonal pou peyi Zend ak lòt peyi yo.

Sepandan, se pa tout dakò ke lekòl Endyen yo ta dwe gen yon kourikoulòm diferan sou chanjman nan klima.

Anita Rampal se ansyen Dwayen Fakilte Edikasyon Delhi University. Li kwè ke olye ke sijè sa a rlege nan yon lòt liv, li nesesè enkòpore li ak lòt matyè pou ke “li kouri nan tout kourikoulòm nan.”

Li te di ke “Chanjman Klima ak lòt sijè ki gen rapò tankou kriz divèsite biyolojik la oswa jistis ekolojik yo se konsèp enpòtan yo konprann, men tou konplèks ak difisil.” “Li pa ase pou senpleman bay definisyon epi preche mesaj moral. Li enpòtan pou enkòpore lide ak sijè sa yo nan tout sa w ap fè.

Gen lòt defi tou. Li difisil pou konbine edikasyon klimatik nan tout lekòl akòz gwo diferans ki genyen ant lekòl prive ak lekòl gouvènman an.

Pandan ke li tante panse ke lekòl yo bezwen ankouraje aktivite deyò ak aktivite fizik, reyalite a se ke sa a pa ka fè nan anpil nan lekòl ki pi pòv nan peyi Zend. “Lekòl yo bezwen sipò pou simonte diferans sa a, ak plis pase jis yon kourikoulòm,” te di Madam Sagar.

Pwofesè yo pè tou pou dezespwa ak dezespwa elèv yo ka santi apre yo fin aprann reyalite twoublan chanjman klimatik la.

Dapre Madam Rampal, sa se yon pati nòmal nan grandi. Kourikoulòm lan se sou timoun yo adrese pwoblèm jan yo prezante yo. Kourikoulòm se pa jis transmèt enfòmasyon. Li se sou timoun nan kreye pwòp konesans li.

Ekspè yo dakò ke solisyon yo dwe tou fè pati pwosesis aprantisaj sou chanjman nan klima.

Sharifi te eksplike ke li te enposib pwojte yon vizyon mach nan lavni san yo pa lakòz yon pwoblèm mantal. Lekol i bezwen met lanfaz ki problenm i kapab rezourd e ki aksyon endividyel e kolektiv i kapab fer en diferans.

Sous: BBC.com

Pataje kòmantè ou anba a

[gs-fb-comments]

Pòs la Chanjman klimatik: Poukisa yo aprann timoun yo echwe nan lekòl yo parèt an premye sou World News.Source: https://virtualtrener.com/climate-change-why-children-are-being-taught-to-fail-in-schools/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments