NOUVOOu ka koute Atik Fox News kounye a!

Pandan diskou Madi a konsènan ogmantasyon pri gaz la, Prezidan Biden te sanble li t ap li nan enstriksyon teknik teleprompter li yo.

Biden te deklare, “Paske nou te pran aksyon ki nesesè pou fè bagay yo pi byen,”

Anvan w ale nan pwochen fraz la, Biden te di “Fen sitasyon”.

Biden aktyèlman te jis fini yon sitasyon li te kòmanse. Fox News, ansanm ak plizyè lòt medya te rapòte mal ke Biden te aktyèlman li nan yon siy teleprompter.

Li te di:

“Epi, nan chemen an, ou ka te tande CEO Walmart a yè sou etap sa yo nou te pran. Li te di, epi mwen site, ‘Konbinezon antrepriz prive ak gouvènman k ap travay ansanm te vrèman siksè.’ Li te kontinye pou l di, ‘Tout wout la nan chèn ekipman pou, gen … anpil inovasyon.’ Akoz aksyon nou te pran, bagay yo te kòmanse chanje. Fen quote.

Biden te pale sou ogmantasyon pri lwil oliv ak ekonomi an lè li te fè sa sou kote. Li te pale tou pandan Jou Aksyon de Gras.

BIDEN ANKÒ SIJÈRE LI PAP RELE VIL YO: ‘Mwen SIPOZE KANPE EPI SOTI’

Li te di, “Mwen vle di ou jan mwen rekonesan dèske mwen te prezidan ou.” “Epi mwen ka pwomèt ou ke fanmi mwen p ap janm bliye. Ansanm, nou pral fè fas ak defi yo. Defi sa yo pral rankontre ak onètete. Ke nou pral kontinye bati ekonomi sa a sou do moun ki te ede kreye nasyon sa a. Nou swete w yon bon fèt Thanksgiving…