Saturday, December 4, 2021
Google search engine
HomeNewsBiden make jou souvni transganr yo: 'Chak nan lavi sa yo te...

Biden make jou souvni transganr yo: ‘Chak nan lavi sa yo te koute chè’


Prezidan Joe Biden te selebre Jounen Souvni Transganr Samdi ak yon deklarasyon an memwa moun transganr yo te touye atravè lemond ak Etazini.

“Ane sa a, omwen 46 moun transganr nan peyi sa a – ak plizyè santèn lòt atravè mond lan – te touye nan zak vyolans terib,” deklarasyon an te di. “Chak nan lavi sa yo te gen anpil valè. Chak nan yo te merite libète, jistis, ak lajwa.”

Nan yon Vigilye Vil Nouyòk pou Jounen Souvni Trans 2020, bouji ak pòtrè
Lev Radin/Pacific Press/LightRocket atravè Geti Images

Biden te note ke sa a se “lane ki pi mòtèl sou dosye Ameriken transganr yo” e ke moun ki fè fas a vyolans, arasman ak diskriminasyon yo se “fanm ak tifi transganr nwa ak mawon ki disproporsyonelman.”

Jounen souvni transganr, GwendolynAnn Smith (aktivis trans) te fonde apre asasina Rita Hester an 1999.

“Jounen souvni transganr ap chèche mete aksan sou pèt nou fè fas akòz fanatik ak vyolans kont transganr,” Smith te di, pa GLAAD. “Mwen pa etranje nan nesesite pou nou goumen pou dwa nou yo, epi dwa a tou senpleman egziste se premye ak premye.”

Moun yo patisipe nan yon Jounen Souvni Transganr yo, 20 novanm 2020 nan Pune, peyi Zend.

20 Novanm 2020 la te fèt nan Pune, peyi Zend, yon vigil limen bouji pou Sonje Jounen Souvni Transganr.
PrathamGokhale/Hindustan Times atravè Geti Images

Biden te mande tou lidè eta yo pou yo “konbat pwopagasyon twoublan lwa eta diskriminatwa ki vize moun transganr, espesyalman timoun transganr,” an referans a yon pakèt lwa ki deja adopte oswa ki nan travay ane sa a ki limite aksè timoun trans nan swen sante oswa kapasite yo. pou patisipe nan espò.

Biden te rele lwa sa yo “entimidasyon degize kòm lejislasyon.”

Byen bonè nan semèn sa a, twa kongrè Demokratik yo ― Deputy Pramila Jayapal nan Virginia, Marie Newman nan Ilinwa ak Jennifer Wexton nan Virginia ― te prezante yon rezolisyon pou selebre okazyon an 20 novanm, On the House Floor, Depite AyannaPressley nan Massachusetts te li non yo. ane ki sot pase a, te gen anpil lanmò pami Ameriken transganr ak sèks ki pa konfòme yo.

Nan yon deklarasyon sou rezolisyon an, Jayapal te dekri tèt li kòm “paran fyè yon timoun trans enkwayab” e li te mande Sena a pou l pase Lwa Egalite a, yon pwojè lwa ki ta amande Lwa Dwa Sivil la pou entèdi diskriminasyon. Sa yo baze sou idantite sèks ak seksyèl. oryantasyon. Pwojè lwa a te pase kay la an fevriye

Sous: HuffPost.com.

Pataje kòmantè ou anba a

Pòs Biden make jou souvni transganr yo: ‘Chak nan lavi sa yo te koute chè’ parèt an premye sou Breaking News.Source: https://gt-ride.com/biden-marks-transgender-day-of-remembrance-each-of-these-lives-was-precious/

gt-ride.com

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments