Wednesday, December 1, 2021
Google search engine
HomeNews'Bagay yo ta dwe trè bon': pwediktè yo rele menas move tan...

‘Bagay yo ta dwe trè bon’: pwediktè yo rele menas move tan yo fè fas a vwayajè fèt Thanksgiving.


  • AAA prevwa plis pase 53.4 milyon moun pral vwayaje semèn sa a, yon ogmantasyon de 13% pase 2020.
  • Lakes Erie oswa Huron te kapab wè nèj ki tonbe jiska yon pye.
  • Gen kèk pati nan kòt Great Lakes yo dwe wè rafal jiska 70 MPH.

Previzyon ki te avèti sou nèj ak gwo van ki menase fè ravaj pou dè milyon de Ameriken k ap vwayaje pou fèt Thanksgiving la te konpoze yon ti jan dimanch.

AAA prevwa plis pase 53.4 milyon moun pral vwayaje semèn sa a, plis pase 13% nan 2020. Vwayaj ayeryen espere ogmante 80% epi prèske konplètman refè apre pandemi dramatik li te tonbe nan 2020.

“Yon tanpèt ki te menase pou pote kèk move tan nan pati Nòdès la sanble lapli pou pifò nan gwo vil yo,” AccuWeather ansyen meteyològ Alan Reppert te di. Bagay yo ta dwe parèt trè pozitif apre Lendi.

Pou Dimanch ak Lendi, pa te rapòte okenn reta.

AccuWeather te di ke yon “moso enèji ki pisan” t ap desann soti nan Kanada pandan li te deplase bò solèy leve, devlope nan yon tanpèt sezon fredi sou Midwès la. Kondisyon vwayaj yo ka desann pandan tanpèt la ap pran fòs.

“Yo prevwa bann nèj ki gen efè lak yo pete sou Upper Great Lakes yo” pa Lendi, se sa Peter Mullinax meteyològ Sèvis Nasyonal Meteyològ la te di.

Sa yo se uit konsèy pou ede w vwayaje Jou Aksyon de Gras. Wi. Pral gen anpil moun nan ayewopò an. Mask yo pa opsyonèl.

Reppert te endike ke li ta ka lakòz yon pye nèj ki antoure Lakes Erie, Huron. AccuWeather te di ke tanpèt sa a ta ka lakòz reta vwayaj akòz van ak pa lapli oswa nèj. Gen kèk pati nan kòt Great Lakes yo dwe wè rafal jiska 70 MPH.

Van ki rive jiska 40 kilomèt alè posib nan Minneapolis, Chicago ak Milwaukee; pi wo rafal posib nan zòn ouvè.

“Nenpòt move tan nan jou ki mennen nan Jou Aksyon de Gras yo ka mennen nan gwo reta epi, nan kèk ka, gen yon efè domino atravè peyi a,” meteyològ AccuWeather Brandon Buckingham te avèti.

Dapre Sèvis Meteyo a, kondisyon ivè yo sipoze bale anpil nan Lès la akòz gwo presyon bilding nan Lendi swa nan Madi maten. Madi, raf van ki rive jiska 40 kilomèt alè posib nan vil ki chita sou I-95 soti nan New England rive nan mitan Atlantik la.

Yon gwo dezòd’: Yon gwo tanpèt ka lakòz dezòd vwayaj Thanksgiving semèn pwochèn

Mèkredi, jou anvan Thanksgiving ak istorikman pi gwo jou vwayaj nasyon an nan ane a, pral pote van rafal, lapli ak yon ti nèj nan Midwès la ak lapli ak van atravè eta Sid Santral yo.

Reppert te di ke li pa gen anpil chans lakòz dezòd vwayaj twòp.

Reppert te deklare, “Li ta dwe byen trankil.”

Sous: USAToday.com

Pòs la ‘Bagay yo ta dwe trè bon’: pwediktè rele tounen menas move tan yo fè fas vwayajè fèt Thanksgiving te parèt an premye sou News Daily.Source: https://philippinenewsdaily.com/things-should-be-pretty-good-forecasters-dial-back-weather-threat-facing-thanksgiving-holiday-travelers/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments