Sunday, November 28, 2021
Google search engine
HomeNewsAurora Pou Peye $15 Milyon Pou rezoud Pwosè Elijah McClain

Aurora Pou Peye $15 Milyon Pou rezoud Pwosè Elijah McClain


DENVER (AP) — Denver katye Aurora te dakò pou l peye 15 milyon dola pou rezoud yon pwosè paran Elijah McClain, yon nonm nwa ki te mouri apre lapolis banlye Denver te kanpe l nan lari epi mete l nan kou dezan. , avoka fanmi an ak vil te anonse entansyon yo pou yo rantre.

Yon jij te aksepte kondisyon règleman an Vandredi, di Qusair Mohamedbhai, yon avoka pou manman McClain, Sheneen McClain.

Pwosè a te swadizan tretman vyolan lapolis te bay McClain te monte nan tòti e li te fè pati yon modèl polisye ki gen patipri rasyal ki te enplike agresyon ak vyolans kont moun Nwa yo. Paramedik yo te bay McClain yon sedatif pwisan.

McClain, yon terapis masaj ki gen laj 23, te jwe pou chat yo nan yon abri.

Lanmò 2019 li a ak mo sipliye li bay lapolis sou fim kamera kò – “Mwen se yon entrovèrti, e mwen jis diferan” – te atire atansyon toupatou apre asasina polis George Floyd nan Minneapolis te deklanche manifestasyon mondyal ane pase a.

Paske lanmò McClain pa t detèmine pa otopsi, pwosekitè lokal la deside pa depoze akizasyon kont McClain ak ofisye li yo. Men, yon gran jiri te akize ofisye yo ak de paramedik nan mwa septanm nan Apre yon envestigasyon Pwokirè Jeneral Phil Weiser, Gouvènè Jared Polis.

“Pa gen okenn kantite lajan ki ka chanje sa ki te pase oswa efase doulè ak chagren fanmi an te fè eksperyans nan pèt li a,” te deklare Manadjè Aurora City Jim Twombly nan yon nouvèl vandredi. “Trajedi sa a te chanje anpil ak fòm Aurora.”

Chèf lapolis Aurora, Vanessa Wilson, te ajoute nan piblikasyon an: “Pa gen anyen ki ka korije pèt Elijah McClain ak soufrans moun li renmen yo te andire. Mwen pran angajman pou m aprann nan trajedi sa a.”

McClain te swadizan touye pa taktik ekstrèm fòs McClain a ak enkapasite li pou reziste yo. Sa a te ka akòz gwo dòz la nan sedatif Ketamine ke li te resevwa.

Yon ankèt deyò komisyone pa vil la te bay lapolis ankèt sou arestasyon McClain paske li pa t ap peze pou jwenn repons sou fason ofisye yo te trete l. Li te jwenn pa gen okenn prèv ki jistifye desizyon ofisye yo pou yo sispann McClain, yo te rapòte kòm sispèk paske li te mete yon mask ski pandan li t ap mache nan lari a ap leve men l. McClain pa t janm te akize pou vyole okenn lwa.

McClain te arete pa twa ofisye lapolis ane pase a. Men, pa nan pwen nan tire l ‘. Jason Rosenblatt te pèdi travay li paske li te reponn “ha ha” a yon foto lòt ansyen ofisye yo te pran ki te repwodui kou a nan yon memoryal pou McClain.

Lapolis Aurora yo te akize tou de maltrete moun koulè.

Depatman an te kritike paske yo te kenbe kat ti fi Nwa fas anba nan yon garaj pakin ane pase a apre yo te enplike nan yon diskisyon sou yon machin yo vòlè.

Yo te arete yon ofisye ak yon kamera ki montre li t ap bat yon gason Nwa ak zam li pandan ete sa a. Chèf lapolis Vanessa Wilson, ki te pran kontwòl depatman an ane pase a nan mitan atansyon a ogmante sou lanmò McClain, byen vit denonse aksyon ofisye a, li rele li yon “akt trè embesil.”

Madi, Weiser ak ofisyèl vil yo te anonse vil la te dakò ak refòm apre yon premye ankèt sou dwa sivil biwo Weiser a ki te jwenn yon modèl polisye ki gen patipri rasyal ak fòs twòp.

Aurora poko resevwa yon monitè pou asire ke plan an ap swiv epi Aurora satisfè tout etap enpòtan yo nan senk ane.

Sous: HuffPost.com.

Pataje kòmantè ou anba a

Pòs Aurora pou peye 15 milyon dola pou regle yon pwosè Elijah McClain parèt an premye sou Breaking News.Source: https://gt-ride.com/aurora-to-pay-15-million-to-settle-elijah-mcclain-lawsuit/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments