Ansyen reseptè Raiders Henry Ruggs III te resevwa yon sevè pale ak yon jij Las Vegas men yo te pèmèt yo rete nan arestasyon kay ak yon monitè alkòl kontinyèl sou yon cheviy ak yon monitè GPS sou lòt la apre yon aksidan fatal li te akize de koze pa. kondwi sou.

Jij lapè Suzan Baucum te di Ruggs ak avoka li yo li te “alèz ak yon pi wo nivo siveyans” apre yon odyans sou yon reta nan Ruggs te bay yon tès souf-alkòl aleka ak yon aparèy ki kenbe men nan 13 novanm.

“Men, si gen nenpòt ki rate, si gen nenpòt pwoblèm, si gen nenpòt alkòl detekte nan sistèm ou a, ou bezwen konnen sa a pral pwoblèm pou tribinal sa a ale pi devan,” li te di.

Avoka David Chesnoff ak Richard Schonfeld te di ke kliyan yo te fè yon tès de tout fason “pa abondans prekosyon” nan dat 13 novanm epi li te satisfè yon egzijans twa èdtan lè yo te soumèt tès negatif la.

KLIKE LA POU PLIS KOUVÈTI SPORT SOU FOXNEWS.COM

“Henry te toujou fè sa ki kòrèk la lè li teste nan fenèt la,” Chesnoff te di, kanpe ak Ruggs devan jij la. “Li pa ta dwe pini paske ka li a atire anpil atansyon.”

Depi 3 novanm li soti nan prizon sou kosyon $150,000, Ruggs te pase plis pase 77 tès souf-alkòl, avoka li te di jij la.

Avoka Ruggs yo te soumèt tou temwayaj de moun ki te di ke yo te avèk Ruggs lè li te rate apèl la 13 novanm, epi yo pa t tande yon siyal ki soti nan monitè a.

Lapolis Las Vegas toujou gen telefòn selilè Ruggs, Chesnoff te di, epi kounye a li te bay yon nouvo nimewo telefòn nan sistèm siveyans la, SCRAM nan Nevada.

Aparèy ki kenbe men an te emèt yon siyal pandan Ruggs te kanpe devan jij la, sa ki te egzije Ruggs pou li soumèt yon tès souf apre odyans tribinal li a.

Lapolis ak lajistis di Ruggs, 22, ak mennaj li, Kiara Je’nai Kilgo-Washington, te blese nan aksidan anvan douvanjou 2 Novanm, lè Chevrolet Corvette Ruggs te frape dèyè yon Toyota Rav4 ki te pran dife.

Tina Tintor, 23, te mouri nan Toyota a.

Chesnoff pa t presize blesi Ruggs, men li te di jij la ke yo te retire yon jete janm ki te okòmansman anpeche itilizasyon monitè cheviy la.

Chesnoff ak Schonfeld ap goumen separeman pou bloke pwosekitè yo pou yo pa jwenn aksè nan dosye medikal Ruggs yo, epi yon avoka pou Kilgo-Washington te lanse yon efò menm jan an pou li. Yo pwograme yon odyans 8 desanm sou kesyon sa a.

Lajistis yo di nivo alkòl Ruggs te 0.16% — de fwa limit legal pou chofè nan Nevada — ak machin li te frape vitès 156 kilomèt alè (251 kilomèt alè) anvan aksidan an.

Ruggs gen pou yon odyans prèv 16 desanm sou de krim kondwi anba enfliyans ke chak gen tan prizon obligatwa nan de a 20 ane si yo te kondane li, plis krim ensousyan kondwi ak yon akizasyon deli zam. Lapolis di yo te jwenn yon zam chaje nan machin spò li ki te kraze.

Raiders yo lage Ruggs jis èdtan apre aksidan an.

Ekip la te fè Ruggs premye chwa yo nan draft NFL 2020, ki soti nan Alabama, epi li te yon etwal émergentes pou Raiders yo sezon sa a.