NOUVOFox News ka tande kounye a

Michael Cohen, ki te deja avoka pèsonèl prezidan an, te lage Lendi nan prizon lakay li. Sa a te fini yon santans twazan nan prizon federal.

Cohen te nan prizon pou jis plis pase yon ane anvan yo te libere pou l ale lakay li pou geri pandemi coronavirus la. Sepandan, li te toujou limite. Apre li lage, li twit yon imaj sou li.

MICHAEL COHEN FÈ KONNANSYON NAN PRAG AK LARISI, OTÈ STELE DOSSIER KWÈ STEELE DOSSIER MALGRE RAPÒ DOJ.

“Men ki jan libète sanble! Cohen te di.

Cohen te plede koupab pou yon kantite ofans, tankou bay manti nan Kongrè a, fwod labank, ak vyolasyon finans kanpay. Li te chaje pou ede òganize peman pou Stormy Daniels (star fim granmoun) ak Karen McDougal (modèl). Sa a te fè pou anpeche yo diskite sou zafè ke yo te deklare ke yo te genyen ak Trump. Trump nye akizasyon yo.

Cohen te plede koupab de akizasyon yo epi li te deklare nan tribinal federal ke Trump te enstwi l pou l òganize peman yo.

TRUMP JWENN 2 TRIBUNAL GAKTÈ: PWOSÈM ‘APRANTI’ KONKITAN an DEJAN, KA COHEN ANJETE

Apre yo te eksklize nan New York, ansyen avoka a te retounen nan prizon. Sepandan, yon jij federal te bay lòd pou retounen li, ki deklare ke Cohen te pini pou pibliye yon liv ki detaye eksperyans li ap travay pou Trump.

Cohen te resevwa yon santans redwi pou bon konpòtman, ki te pèmèt…