Manm tribi Endyen Ameriken ki soti toupatou nan New England ap rasanble nan vil bò lanmè kote pèlren yo te rete – pa pou di mèsi, men pou lapenn moun endijèn atravè lemond ki te soufri plizyè syèk rasis ak move tretman.

Obsèvans solanèl Jounen Nasyonal Dèy Jedi a nan sant vil Plymouth, Massachusetts, pral raple maladi ak opresyon yo di kolon Ewopeyen yo te mennen nan Amerik di Nò.

Kisha James, yon manm nan tribi Aquinnah Wampanoag ak Oglala Lakota, ak pitit fi Wamsutta Frank James, fondatè evènman an, te di: “Nou, moun natif natal yo, pa gen okenn rezon pou nou selebre arive pèlren yo.

THANKSGIVING TURKEY – SA CDC TACHE PA FÈ AVAN KIT YON ZWALO

Nou vize fè moun konnen ke istwa tankou sa a sou Jou Aksyon de Gras la yo fabrike. James te eksplike ke Wampanoags, ak lòt pèp endijèn yo, pa janm te viv kontan tout tan apre yo fin rive pèlren yo.

Pou nou, Thanksgiving vle di yon jou nan lapenn pèt dè milyon de zansèt nou yo pa kolon Ewopeyen tankou pèlren yo. Jodi a, nou menm ak anpil moun endijèn atravè peyi a di, ‘Non Mèsi, Pa bay.’”

Se 52yèm ane ke Endyen Ameriken Etazini nan New England òganize evènman an nan Jou Aksyon de Gras. Tradisyon sa a te etabli an 1970.

Li vini apre plizyè etidyan kolèj ak asosyasyon ansyen elèv atravè peyi a te ankouraje elèv yo trete Jou Aksyon de Gras kòm yon jou pou Ameriken Endyen yo. Lendi a,…