Tuesday, November 30, 2021
Google search engine
HomeNewsAkize nan Charlottesville itilize pwopagann neo Nazi kòm dènye agiman li pandan...

Akize nan Charlottesville itilize pwopagann neo Nazi kòm dènye agiman li pandan jijman sipremasis blan an


Yon akize te konpare tèt li ak Jezi. Yon lòt te dekouraje e li te montre videyo manifestan ki t ap chante, “Lavi blan yo enpòtan.” Yon avoka te jwe yon videyo pwopagann neo-Nazi senk minit nan diskisyon final li a.

Dènye jou nan jijman distri ameriken an, Norman Moon, jijman sivil la konsènan ajitasyon ki antoure rasanbleman Unite The Right nan Charlottesville la te sovaj. Nèf pleyan te blese nan rasanbleman an epi yo ap chèche dè milyon de dola nan domaj. Avoka pleyan yo di ke objektif yo se enfim finansyèman akize yo, yon moun ki nan dwa rasis Ameriken an, epi asire pa gen anyen tankou Charlottesville pa janm rive ankò.

Wikenn sa a nan mwa Out 2017, mesye blan yo te mache byen ak flanbo tiki limen yo t ap chante, “Jwif yo pap ranplase nou.” Sipremasis blan yo te rankontre ak kont-manifestan yo, sa ki lakòz revòlt. Neo-Nazi James Fields te kondwi machin li nan yon foul moun, touye Heather Heyer. Fields te kondane pou touye moun ak kondane a lavi nan prizon.

Pwosè a reklame akize yo, de douzèn enpòtan lidè sipremasis blan ak òganizasyon neo-Nazi, angaje nan yon konplo pou komèt vyolans rasyal kont moun ki pa blan ak jwif nan Charlottesville. Pou mwa ki sot pase a, avoka pleyan yo te prezante prèv, ki gen ladan plizyè santèn milye kominikasyon sekrè ki soti nan platfòm mesaj Discord ak mesaj tèks ant òganizatè rasanbleman yo, pou montre vyolans nan wikenn sa a.Premedite, planifye ak selebre.

Sipremasis Blan yo ap enfim finansye:Lidè òganizasyon sipremasis blan yo te enfim nan yon pwosè sou rasanbleman ‘Unite the Right’ nan Charlottesville.

Akize yo te blame lapolis pou vyolans yoAkize jijman sivil Charlottesville, Virginia blame lapolis pou vyolans yo pandan rasanbleman Unite the Right 2017 la.

Amy Spitalnick (direktè egzekitif, Integrity First for America), yon òganizasyon dwa sivil san bi likratif, te deklare ke ka a te pwogrese jan li te planifye.

Spitalnick te di: “Pleyan nou yo te bay prèv akablan ki montre Unite the Right pa t janm gen entansyon pou yon pwotestasyon lapè – pito, se te yon wikenn ki te planifye ak anpil atansyon pou vyolans rasis ak antisemit. “Nou ekstrèmman fyè pou nou sipòte pleyan vanyan sa yo pandan y ap chèche responsablite ak jistis ki nesesè anpil.”

Yon seri defans

Sipremasis blan yo te ofri yon patchwork defans.

Gen kèk ki te diskite ke yo pa te enplike nan planifikasyon rasanbleman an ditou. Gen kèk di ke yo te rankontre premye nan Charlottesville. Richard Spencer, yon ansyen lidè “alt-right,” yon mouvman sipremasis blan/nasyonalis, ansanm ak Christopher Cantwell, yon Podcaster neonazi, te eseye fè pwosè a yon referandòm sou libète lapawòl nan Amerik la.

Moon byen vit rejte agiman maten sa yo nan Jedi. Moon te reprimande akize yo e li te di yo pou yo rete konsantre sou reyalite yo epi pou yo pa divilge sou konsekans posib yo.

Moon pa t ‘kapab anpeche akize yo vire jijman yo nan yon reklam pou opinyon rayisab ak mak pèsonèl. Cantwell, ki se petèt pi popilè pou kriye san kontwòl nan videyo YouTube, te chèche montre tèt li kòm yon mati pou Premye Amandman an. Spencer te fè diskou wo pandan li te lage sijesyon ke li wè tèt li yon adilt rezonab nan yon chanm plen timoun rayi.

Akize yo te ouvètman itilize mo N nan tribinal la, yo te fè blag rasis ak antisemit epi yo te pale anpil sou admirasyon yo genyen pou Adolf Hitler.

Matthew Heimbach nan Paoli, Ind., ki te fonde Pati Travayè Tradisyonalis la an 2013, pale 28 oktòb 2017 nan rasanbleman White Lives Matter nan Shelbyville, Tenn.

Videyo pwopagann Neo-Nazi yo filme-li nan tribinal la

Showboating te rive nan yon nadir etranj nan Jedi apremidi, lè Joshua Smith, yon avoka nan gwoup ekstremis blan ki te disparèt Pati Travayè Tradisyonalis la te jwe yon videyo sou rekritman sipremasis blan nan fen deklarasyon li a.

Se te pwopagann neoNazi ki te ranpli avèk teyori konspirasyon rayisab ak reyalite demaye sou jwif yo. Men, tout moun nan sal tribinal la ak dè santèn de moun ki t ap koute atravè yon apèl konferans te oblije chita ladan l, pou yo jwenn Reyaksyon chokeMedya sosyal Soti nan jounalis ak lòt moun ki swiv ka a.

Apre Spencer te konpare tèt li ak Jezi, jij la te koupe Spencer.

“Ki sa ki fè l egzekite? Ki sa ki fè l ‘objè rayisman?” Spencer te di konsènan Jezi. Moon entèfere, li di, “Mwen pa konnen ki kote ou prale ak sa a.”

“Ou pa ka koupe m ‘,” Spencer sipliye.

“Lè ou soti nan liy, mwen dwe,” Moon reponn.

Avoka Plantiff: Yon konplo elabore pou kraze kran

Karen Dunn ak Roberta Kaplan te ko-dirijan avoka pou pleyan yo. Li te di jiri a ke konplo se yon konstriksyon legal, youn ak yon definisyon klè ak paramèt.

Dunn te eksplike ke konspiratè yo pa oblije sèlman ap eseye fè zak ilegal. Rasanbleman an te pèmèt ak legal, li te di, men kominikasyon akize yo te montre yo te planifye sou plis pase jis leve vwa yo.

Adrese chak defans nan vire, Dunn te note ke patisipan yo pa bezwen te konnen youn ak lòt davans pou yo ka angaje nan yon konplo. Li te di ke li pa legalman nesesè pou konspiratè yo te prevwa ke yon zak ilegal espesifik ta rive.

Sepandan, li klè ke akize Charlottesville yo te planifye rezilta rasanbleman an davans.Dunn te deklare ke anpil.

Dunn te di: “Sa a pa t ‘sou yon ti batay, yon ti tach. “Sa a te sou leve yon lame pou kran kran yo.”

Pleyan yo – yon minis, elèv yo ak lòt rezidan Charlottesville – te genyen jijman default kont sèt nan 24 akize yo, ak penalite yo dwe deside pa jiri a. Twa lòt akize yo te penalize pa tribinal la ak amann senk chif. Yo echwe pou pou parèt pou depozisyon oswa bay prèv.

Vandredi pral wè jiri a reyini pou kòmanse deliberasyon.

Sous: USAToday.com

Pòs Akize a nan Charlottesville itilize pwopagann neo Nazi kòm dènye agiman li pandan jijman sipremasis blan an parèt an premye sou News Daily.

Source: https://philippinenewsdaily.com/defendant-in-charlottesville-uses-neo-nazi-propaganda-as-his-final-argument-during-the-white-supremacist-trial/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments